Naujienos

Kultūrinio turizmo produkto sukūrimas

Kultūrinio (muziejinio) turizmo koncepcija, skirta Latgalos, Polocko ir Utenos muziejams, dalyvaujantiems projekte „Muziejų vartai", sukurta pagal Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Muziejų vartai" (Nr. LLB-2-208). Bendras projekto tikslas yra skatinti kultūrinio paveldo išsaugojimą Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos pasienio teritorijoje. Specifiniai projekto tikslai: didinti muziejų darbuotojų kompetenciją, kurti bendrą kultūrinio turizmo produktą, gerinti muziejų ekspozicijas ir infrastruktūrą, vystyti rinkodaros veiklą, plėtrą ir įgyvendinimą.
Ši koncepcija skirta visiems muziejams, dalyvaujantiems projekte, projekto partneriams, bendradarbiaujančioms institucijos, Latgalos planavimo regionui, Latgalos regiono plėtros agentūrai, Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos savivaldos institucijoms, taip pat turizmo informacijos centrams.

Koncepcija (pdf formatu) >>>