UTENOS KRAŠTOTYROS MUZIEJUS
Adresas: Utenio a. 3, LT-28248 Utena
Tel.: +370 389 61637, +370 389 61634
Įmonės kodas: 188206976
el. paštas: info@utenosmuziejus.lt
Interneto svetainė: www.utenosmuziejus.lt
Facebook paskyra facebook

ukm

Pirkti bilietą

tiketa logo 01 Medium

Utenos kraštotyros muziejus Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje

 

atsisisti 1

Utenos miesto istorijos ekspozicija

Utenos miesto istorija rodykle

Vytauto Valiušio keramikos muziejus

Laisvės kovų muziejus

A. ir M. Miškinių etnografinė-literatūrinė sodyba

Tauragnų krašto muziejus

Vytauto Valiušio keramikos muziejus ir meno centras

Vaizdo pamokų ciklas


145439708 2882820885373344 3389670102111722859 n 1

TAC Svirnas edukacija

Kultūros pasas

atsisisti

Virtualios parodos

Lietuvos muziejų lobiai

muz lobiai 2012

Eugenija Šimkūnaitė: gyvenimo receptai

eg Medium

Monetos iš palaidojimo vietų Utenos krašte

 denar1

Piliakalniai Utenos rajone

cats11

Virtualus turas

logo virt

„Šviesioji gyvenimo pusė“

Projektas „Tradicinių amatų centras „Svirnas“ Nr. 20AM-KU-18-1-03443-PR001

KPF logotipas

2022 m. projektas „Tradiciniai amatai šiuolaikinėje bendruomenėje“ Nr. 20AM-KU-21-1-05690-PR001

Brown Typography Initial BS Logo Medium

„Menų gaudyklė“

Asset 3Spalvotas Medium

 

 

 

 

 

 

Projekto veiklos >>>

„Europa: skirtinga patirtis - vienybė ateityje“

Europa logo

 

Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas LLIII-165„Kūrybinių industrijų p

logo2

„Klausinėjantys menai“

Klausinėjantys menai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Naujienos

Projektas „Muziejų vartai“ (Nr. LLB-2-208)

Muzieju vartai logo  
Šį projektą remia Europos Sąjunga  

PROGRAMA
Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa 2007-2013 m. periodu pakeičia Baltijos jūros regiono INTERREG IIIB kaimynystės programos Pietų prioriteto IIIA programą. Programos bendras strateginis tikslas yra stiprinti Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regiono teritorinę sanglaudą, užtikrinti aukšto lygio aplinkos apsaugą, kelti ekonominę ir socialinę gerovę bei skatinti tarpkultūrinį dialogą ir kultūrinę įvairovę. Programoje dalyvauja Latvijos Latgalos regionas, Lietuvos Panevėžio, Utenos, Vilniaus, Alytaus ir Kauno apskritys ir Baltarusijos Vitebsko, Mogiliovo, Minsko ir Gardino sritys. Programos bendroji valdymo institucija yra Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija. Programos interneto svetainė: www.enpi-cbc.eu.
Europos Sąjungą sudaro 27 valstybės narės, nusprendusios laipsniškai sujungti žinias, išteklius ir ateitį. Per 50 metų plėtros valstybės narės sukūrė stabilumo, demokratijos ir tvarios plėtros erdvę, be to, išsaugojo kultūrų įvairovę, toleranciją ir asmens laisves. Europos Sąjunga siekia dalintis šiais pasiekimais ir jų verte su šalimis ir gyventojais už jos ribų.
Už pateiktą informaciją yra visiškai atsakingas Utenos kraštotyros muziejus ir ši informacija jokiu būdu negali būti naudojama Europos Sąjungos nuomonei reikšti.

PROJEKTAS
Projekto pavadinimas: „Muziejų vartai" (Nr. LLB-2-208)
Pagrindinis partneris: Latgalos planavimo regionas
Projekto partneriai:
PP2: Latgalos regiono plėtros agentūra;
PP3: Polocko rajono Vykdomasis komitetas;
PP4: Utenos kraštotyros muziejus.
Bendras projekto tikslas yra skatinti kultūrinį paveldą Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos pasienio teritorijoje.
Specifiniai projekto tikslai: didinti muziejų darbuotojų kompetenciją, kurti bendrą kultūrinio turizmo produktą, gerinti muziejų ekspozicijas ir infrastruktūrą, vystyti rinkodaros veiklą, plėtrą ir įgyvendinimą.
Bendras projekto biudžetas: 1 428 494,77 €. Europos Sąjungos parama sudaro - 1 285 645,27 € (90%)  arba 4 439 075, 99 Lt (90%).

Projekte numatytos penkios veiklos grupės:
I veiklos grupė: Vadyba, koordinavimas ir komunikacija.
Šiai veiklai įgyvendinti numatyta surengti 5 Valdymo komiteto posėdžius ir 12 projekto partnerių susitikimų, parengti 5 pranešimus spaudai latvių, rusų, baltarusių ir lietuvių kalbomis.
II veiklos grupė: Muziejų darbuotojų kompetencijos didinimas.
Projekto įgyvendinimo metu vyks muziejų personalo mokymai (trys mokymo moduliai), kuriuose dalyvaus 52 dalyviai iš Latgalos, Utenos ir Polocko muziejų. Numatyti 2 mainų vizitai į Europos Sąjungos šalių (Austrija, Škotija) muziejus.
Vyks aktyvus bendradarbiavimas tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos muziejų. Numatyti 3 vizitai aplankant 15 muziejų. Veikos tikslas – įgyti praktinių žinių ir įvertinti esamą muziejų patirtį ir pritaikymo galimybes.
III veiklos grupė: Kultūrinio turizmo produkto sukūrimas
Projekte dalyvaujantys muziejų darbuotojai dalyvaus 3 darbo grupėse, sistemins informaciją apie muziejų ekspozicijų rengimą, teiks rekomendacijas jų tobulinimui. Veiklos rezultatas – projekte dalyvaujančių muziejų vieningos koncepcijos kultūrinio turizmo produkto plėtrai sukūrimas.
IV veiklos grupė: Muziejų infrastruktūros ir ekspozicijų gerinimas.
Veiklos rezultatas – naujo muziejaus „Šmakovka" Kraslavoje įsteigimas ir 19 Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos muziejų ekspozicijų atnaujinimas nauja infrastruktūra ir įranga.
V veiklos grupė: Rinkodara
Projekte numatytas rinkodaros planas – išleisti vieningo dizaino knygas, žemėlapius, brošiūras, plakatus 6 kalbomis, įsteigti vieningą bilietą, parengti televizijos, radijo reportažus, reklaminius skydus, suvenyrus. Visuomenei bus pristatyti istoriniai kultūriniai renginiai ir įgyvendintos 3 reklamos kampanijos Latgalos, Utenos Polockas regioniniuose muziejuose.
PROJEKTO PARTNERIAI:
Pagrindinis partneris:
Latgalos planavimo regionas
Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, Latvija, LV- 4601
Tel. / Faksas: 371.654 28111, www.latgale.lv
Projekto vadovė Iveta Mukāne
Tel.: +371 29193915, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projekto partneris Nr.2
Latgalos regiono plėtros agentūra
Saules iela 15, Daugavpils, Latvija, LV-5401
Tel. 371.654 28111, www.latgale.lv
Projekto koordinatorius: Inara Krūtkrāmele
Tel.: +371 29484432, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projekto partneris Nr.3
Polocko rajono Vykdomasis komitetas
L.Tolstogo str.6, Polotsk, Belarus, 211400
Faksas +375 214422201, www.polotsk.vitebsk-region.gov.by
Projekto koordinatorius: Igoris Zagrekov
Tel.: +375 295177688, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projekto partneris Nr.4
Utenos kraštotyros muziejus
Utenio a.3, Utena , Lietuva, LT-28248
www.utenosmuziejus.lt
Projekto koordinatorius: Lilija Jovarienė
Tel.: 370 389 61637, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.