UTENOS KRAŠTOTYROS MUZIEJUS
Adresas: Utenio a. 3, LT-28248 Utena
Tel.: +370 389 61637, +370 389 61634
Įmonės kodas: 188206976
el. paštas: info@utenosmuziejus.lt
Interneto svetainė: www.utenosmuziejus.lt
Facebook paskyra facebook

ukm

Pirkti bilietą

tiketa logo 01 Medium

Utenos kraštotyros muziejus Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje

 

atsisisti 1

Utenos miesto istorijos ekspozicija

Utenos miesto istorija rodykle

Vytauto Valiušio keramikos muziejus

Laisvės kovų muziejus

A. ir M. Miškinių etnografinė-literatūrinė sodyba

Tauragnų krašto muziejus

Vytauto Valiušio keramikos muziejus ir meno centras

Vaizdo pamokų ciklas


145439708 2882820885373344 3389670102111722859 n 1

TAC Svirnas edukacija

Kultūros pasas

atsisisti

Virtualios parodos

Lietuvos muziejų lobiai

muz lobiai 2012

Eugenija Šimkūnaitė: gyvenimo receptai

eg Medium

Monetos iš palaidojimo vietų Utenos krašte

 denar1

Piliakalniai Utenos rajone

cats11

Virtualus turas

logo virt

„Šviesioji gyvenimo pusė“

Projektas „Tradicinių amatų centras „Svirnas“ Nr. 20AM-KU-18-1-03443-PR001

KPF logotipas

2022 m. projektas „Tradiciniai amatai šiuolaikinėje bendruomenėje“ Nr. 20AM-KU-21-1-05690-PR001

Brown Typography Initial BS Logo Medium

„Menų gaudyklė“

Asset 3Spalvotas Medium

 

 

 

 

 

 

Projekto veiklos >>>

„Europa: skirtinga patirtis - vienybė ateityje“

Europa logo

 

Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas LLIII-165„Kūrybinių industrijų p

logo2

„Klausinėjantys menai“

Klausinėjantys menai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Naujienos

Apie projektą „Šviesioji gyvenimo pusė“

zenklas 2015 04 13

 sviesioji gyvenimo puse logo

Projektas „Šviesioji gyvenimo pusė“ parengtas vadovaujantis 2014–2020 Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projekto finansavimo sąlygų aprašo bendraisiais reikalavimais bei atitinka Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016–2022 m. vietos plėtros strategijos iškeltą uždavinį 1.1. sociokultūrinių užimtumo veiklų organizavimas socialinę patiriantiems asmenims ir veiksmą 1.1.2. neįgaliųjų sociokultūrinis užimtumas ir integracijos veiklos. Projekte numatyta įtraukties ir integracijos forma – socialinių, emocinių kompetencijų ir užimtumo skatinimas, socialinės atskirties mažinimas per paveldo pažinimą. Sprendžiama problema – mažinti socialinę atskirtį ir didinti užimtumą Utenos mieste sudarant prielaidas kūrybiškumui. Pasirinkta tikslinė socialinę atskirtį patirianti grupė – neįgalieji, t. y. asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą yra nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, ir jų šeimų.

Projektas „Šviesioji gyvenimo pusė“ – tęstinis socialinės jautros projektas, telkiantis veikti ir kurti socialinės atskirties grupę – neįgaliuosius, kūrybinio sektoriaus atstovus – savanorius ir miesto bendruomenę, siekiant teigiamo poveikio asmens gerovei ir saviraiškai, kuriant efektyvius bendradarbiavimo savitarpio ryšius. Inicijuodami ir organizuodami tikslinės grupės ir miesto bendruomenės bendrystę, kultūrinį ir visuomeninį veiklumą per sociokultūrines veiklas – kūrybines-terapines dirbtuves „Amatų klubas“, kultūrinį-pažintinį-patyriminį veiklumą, savanoriškas veiklas bei tikslinių projekto grupių sinergiją sieksime atskirties mažinimo. Projekto rezultatų tarpusavio pagalbai, socialinei ir kūrybinei partnerystei motyvuosime ir ugdysime savanorius. Šiuo projektu sąmoningai ir kryptingai skatinsime tikslinės grupės ir visuomenės bendradarbiavimą, atvirumą bei ilgalaikius ryšius. Drauge dalyvaudami projekto veiklose žmonės patirs ieškojimų–atradimų grandinę, išgyvens menines patirtis ir įspūdžius, reflektuos ir analizuos, dalyvaus šventėse ir akcijose, praktiniuose potyriuose. Projekto dalyviai – tikslinė grupė neįgalieji – gaus įvairias kompleksines paslaugas, orientuotas į užimtumo sferas, kurių dėka galės lengvai ir ilgalaikiai integruotis į visuomenę. Išaugs tikslinės grupės narių socialiniai, kūrybiniai, darbiniai, komunikaciniai įgūdžiai per kultūrines, edukacines, praktines veiklas. Bus sukurtos naujos kompetencijos, sampratos ir resursai bei įtvirtinta ilgalaikė mobili veiklos forma darbui su neįgaliaisiais. Įsigijus mokymams reikalingą įrangą bei baldus ateityje savanorių mokymai galės vykti bet kurioje neįgaliųjų institucijoje, draugijoje ar jų organizuojamuose renginiuose. Savanoriai pagal parengtas specializuotas edukacines programas tęs pakartotinius mokymus neįgaliesiems. Bendradarbiavimas ir dalyvavimas neįgaliųjų socializacijoje stiprins vietos bendruomenę ir kurs gerą bendradarbiavimo praktikos modelį.

Projekto „Šviesioji gyvenimo pusė“ veikla finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų – 71881,42 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų – 6342,48 Eur bei Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų – 8691,54 Eur.
Projekto trukmė nuo 2018 m. rugsėjo 19 d. iki 2020 m. kovo 18 d. (18 mėnesių).