UTENOS KRAŠTOTYROS MUZIEJUS
Adresas: Utenio a. 3, LT-28248 Utena
Tel.: +370 389 61637, +370 389 61634
Įmonės kodas: 188206976
el. paštas: info@utenosmuziejus.lt
Interneto svetainė: www.utenosmuziejus.lt
Facebook paskyra facebook

ukm

Pirkti bilietą

tiketa logo 01 Medium

Utenos kraštotyros muziejus Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje

 

atsisisti 1

Utenos miesto istorijos ekspozicija

Utenos miesto istorija rodykle

Vytauto Valiušio keramikos muziejus

Laisvės kovų muziejus

A. ir M. Miškinių etnografinė-literatūrinė sodyba

Tauragnų krašto muziejus

Vytauto Valiušio keramikos muziejus ir meno centras

Vaizdo pamokų ciklas


145439708 2882820885373344 3389670102111722859 n 1

TAC Svirnas edukacija

Kultūros pasas

atsisisti

Virtualios parodos

Lietuvos muziejų lobiai

muz lobiai 2012

Eugenija Šimkūnaitė: gyvenimo receptai

eg Medium

Monetos iš palaidojimo vietų Utenos krašte

 denar1

Piliakalniai Utenos rajone

cats11

Virtualus turas

logo virt

„Šviesioji gyvenimo pusė“

Projektas „Tradicinių amatų centras „Svirnas“ Nr. 20AM-KU-18-1-03443-PR001

KPF logotipas

2022 m. projektas „Tradiciniai amatai šiuolaikinėje bendruomenėje“ Nr. 20AM-KU-21-1-05690-PR001

Brown Typography Initial BS Logo Medium

„Menų gaudyklė“

Asset 3Spalvotas Medium

 

 

 

 

 

 

Projekto veiklos >>>

„Europa: skirtinga patirtis - vienybė ateityje“

Europa logo

 

Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas LLIII-165„Kūrybinių industrijų p

logo2

„Klausinėjantys menai“

Klausinėjantys menai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Naujienos

2012 m. gegužės 23 - birželio 16 d. Petro Markevičiaus kūrybos paroda Utenos kraštotyros muziejuje

Petro Markevičiaus kūrybos paroda Utenos kraštotyros muziejuje 2012 m. gegužės 23 – birželio 16 d. Utenos kraštotyros muziejuje eksponuojama kunigo Petro Markevičiaus kūrybos paroda, skirta kunigo, poeto ir dailininko 100-osioms gimimo metinėms. Parodos pristatymas gegužės 30 d. 16.30 val.

Kunigas, dailininkas ir poetas Petras Markevičius gimė 1912 m. gegužės 30 d. Utenoje, amatininkų Juozo Markevičiaus ir Onos Baltrūnaitės šeimoje. Tėvai buvo matę pasaulio žmonės, nei Maskvoje gyvenę. Petras 1924 m. baigė Utenos pradžios mokyklą, o 1933 m. - gimnaziją. Tais pačiais metais įstojo į Kauno kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1938 m. birželio 11 d.
P. Markevičius vikaravo Pumpėnuose, Vabalninke (čia kartu ėjo ir mergaičių žemės ūkio mokyklos kapeliono pareigas), Kamajuose. Klebonu buvo Daunoriuose, Upytėje, Ančiškyje, Dambavoje, o nuo 1964 m. iki mirties - Biliakiemyje. Tiesa, K. Misius ir R. Šinkūnas rašo, kad Biliakiemyje jis kunigavo nuo 1940 m., o vėliau čia buvo paskirtas klebonu. B. Kviklys teigia, kad jis ten klebonavęs 1983 m. Dambavos parapijos klebonu Petras Markevičius buvo 1958-1964 metais. Klebonaudamas Upytėje, kunigas P. Markevičius kuravo Ėriškių parapiją. Dar 1924 m. ėriškietis Mykolas Klikūnas buvo paaukojęs bažnyčiai pinigų. Už juos kunigas P. Markevičius pastatė naują didįjį altorių, perdengė bažnyčios stogą cinkuota skarda. 1939 m. bažnyčios vidus ir išorė išdažyti aliejiniais dažais. Buvo pradėta statyti ir parapijos salė, bet prasidėjusio Antrojo pasaulinio karo bei okupacijų laikmečiai nebeleido šio darbo baigti. Būdamas Biliakiemio klebonu, P. Markevičius, kartu su kitais kunigais pasirašė protesto laiškus tuometiniams TSRS vadovams L. Brežnevui, J. Andropovui, M. Gorbačiovui.


Nuo 1931 m., dar būdamas gimnazistu, Petras Markevičius pradėjo rašyti eilėraščius. Kūrinėlius spausdino gimnazijos sienlaikraštyje, vėliau - laikraščiuose. Pasirašinėdavo Petras Markaitis. Jo religinės poezijos paskelbta Lietuvos ir JAV lietuvių išeivijos žurnaluose. Po mirties išleistas 83 eilėraščių rinkinys „Viršukalnių aidas" (1990), iliustruotas autoriaus tapybos darbų nuotraukomis. P. Markevičiaus eilėraščių kompozicija grindžiama klasikinės ritmikos dariniais, artimais V. Mykolaičiui-Putinui ir J. Baltrušaičiui. 1933-1938 m. kūryboje ryškiai susiformavo jo poezijai būdingas kryžiaus ir aukos įvaizdis. Parašė poezijos ir vaikams, kurios rinkinėlis „Vienas žodis" irgi išleistas po autoriaus mirties 1990 m.
Jau gimnazijoje išryškėjo ir kitas meninis polinkis - piešti. Daugiausia kunigas tapė XX a. 7 ir 8 dešimtmečiais. Tapyba reiškė meilę gamtai, žmogui. Kūrėjui. Tapė aliejiniais dažais ant kartono. Paveikslų nerėmindavo. Tapybos parodos surengtos irgi po kunigo mirties: pirmoji 1988 m. Utenos kraštotyros muziejuje, vėliau - Panevėžyje, 2003-iaisiais Naujamiesčio dailės galerijoje. Kunigas Petras Markevičius mirė 1987 m. balandžio 25 d.. Palaidotas Utenos Kristais Žengimo į dangų bažnyčios šventoriuje.