2019 m. liepos 19–rugpjūčio 20 d. Tauragnų krašto muziejuje Editos Bikelienės (Bugvilionytės) personalinė tekstilinių paveikslų paroda „Su(si)tikimas“

teb