2013 m. Edukacinė tradicinių amatų centro „Svirnas" veikla

2013 m.

Projekto idėja
Utenos kraštotyros muziejaus padalinių - Tradicinių amatų centro „Svirnas" (toliau – Centro) ir V. Valiušio keramikos muziejaus (toliau – Muziejaus) edukacinių užsiėmimų ciklo projektas „Edukacinė tradicinių amatų centro „Svirnas" veikla" skirtas vaikams, jaunimui ir suaugusiems bei neįgaliųjų ir socialiai remtinų asmenų tikslinėms grupėms. Projekto metu vykdant tradicinių amatų edukacinius užsiėmimus bus mokoma keramikos, karpinių, margučių marginimo, vytelių pynimo amato pagal sertifikuotas tradicinių amatų mokymo programas: puodžiaus akademija (tradicinių amatų meistras Vytautas Valiušis), popieriaus karpinių ir margučių marginimo (tradicinių amatų meistrė Odeta Tumėnaitė Bražėnienė), vytelių pintinių pynimas (tradicinių amatų meistras Vytautas Šemelis).
Projekto idėjos pagrindimas
• I etapas
Remiantis visuomenės apklausa, tautinio ir etninio paveldo pažinimas per aktyvią edukacinę veiklą yra labai aktualus, žadinantis norą projekto tikslinių grupių atstovams atrasti ir pažinti protėvių amatus, domėtis tradicijomis, vertybėmis ir papročiais, jų puoselėjimu šeimoje ir bendruomenėje.
• II etapas
Įgyvendintos tradicinių amatų meistrų parengtos tradicinių amatų mokymo programos 5 tikslinėms grupėms (vaikams, jaunimui ir suaugusiems bei neįgaliųjų ir socialiai remtinų asmenų) skatins domėtis ir mokytis praktikoje atlikti amatų dirbinius.
Projekto tikslas
Per edukacinius užsiėmimus perteikti tautinės ir etninės kultūros pagrindus, suteikti galimybę aktyviai dalyvauti edukacinėje veikloje, padėti suvokti ir atrasti kultūros tradicijas ir vertybes kaip žmogiškosios veiklos sudėtinę dalį, laiduoti sąlygas brandžiai tautinei savimonei, dorovinei, estetinei, mokslinei kultūrai, pasaulėžiūrai formuotis.
Projekto uždaviniai:
•Plėsti vaikų ir jaunimo, neįgaliųjų ir socialiai remtinų, suaugusiųjų edukacinę veiklą, pristatant tautinį paveldą, sudarant sąlygas krašto etninės kultūros perimamumui, tęstinumui ir sklaidai.
• Papildyti ir įsigyti darbo priemones, medžiagas, skirtas sertifikuotoms tradicinių amatų mokymo programoms įgyvendinti.
• Siekti sertifikuotų tradicinių amatų meistrų mokymo programas integruoti į mokyklų mokymosi programas.
• Per Centre ir Muziejaus mokymo užsiėmimus ugdyti amato įgūdžius, skatinti kūrybiškumą, plėsti meninės raiškos galimybes, techninę kūrybą, suteikti galimybę naujoms praleidimo formoms atsirasti Centre ir Muziejuje.
• regioninėje spaudoje, internetiniuose puslapiuose: www.utenosmuziejus.lt, www.kulturautenoje.lt.

Projekto į gyvendinimui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija pagal tautinio paveldo veiklos finansavimo taisykles projekto įgyvendinimui skyrė 6 000,00 Lt
Projekto įgyvendinimo pradžia 2013-07-09. Projekto įgyvendinimo pabaiga 2013-12-30.

Popieriaus karpiniai ir margučių marginimas (tradicinių amatų meistrė Odeta Tumėnaitė Bražėnienė)

 Vytelių pintinių pynimas (tradicinių amatų meistras Vytautas Šemelis)