2014 m. projektas „Gyvieji-tradiciniai amatai“

Projekto tikslas - populiarinti tradicinį amatą ir tautinio paveldo produktus, pristatant popieriaus karpinius (kalėdiniai eglutės žaisliukai iš popieriaus), vytelių pintines ir molinius namų apyvokos indus, bei sudaryti sąlygas gyvųjų tradicijų išsaugojimui ir raiškai.
Utenos kraštotyros muziejaus padalinių- Tradicinių amatų centro „Svirnas“ (toliau – Centro) ir V.Valiušio keramikos muziejaus (toliau –Muziejaus) testinių edukacinių užsiėmimų projektas –„GYVIEJI - TRADICINIAI AMATAI“ skirtas vaikams, jaunimui ir suaugusiems bei neįgaliųjų ir socialiai remtinų asmenų tikslinėms grupėms. Projekto metu vykdant tradicinių amatų edukacinius užsiėmimus buvo mokoma karpinių, vytelių pynimo, keramikos amato pagal sertifikuotas tradicinių amatų mokymo programas: popieriaus karpinių (tradicinių amatų meistrė Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė), vytelių pintinių pynimas (tradicinių amatų meistras Vytautas Šemelis), puodžiaus akademija (tradicinių amatų meistras Vytautas Valiušis). Projektas viešintas regioninėje spaudoje, internetinėse svetainėse www.utenosmuziejus.lt, www.kulturautenoje.lt. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija pagal tautinio paveldo veiklos finansavimo taisykles projekto įgyvendinimui skyrė 6 384,00 Lt (1848.93 Eur), iš Utenos kraštotyros muziejaus biudžeto 1596,00 Lt (462.23 Eur).

 

ZUM logosvirno logotipasUKM

Puodžiaus akademija (tradicinių amatų meistras Vytautas Valiušis)

Popieriaus karpinių mokymai (tradicinių amatų meistrė Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė)

Margučiai (tradicinių amatų meistrė Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė)

Vytelių pintinių pynimas (tradicinių amatų meistras Vytautas Šemelis)