2015 m. projektas „Tradicinė liaudies grafika: medžio raižiniai"

Utenos kraštotyros muziejaus padalinio- tradicinių amatų centro „Svirnas" tikslas - išsaugoti Utenos krašto etninės kultūros paveldą, skatinti amatų tęstinumą ir plėtrą, telkti Utenos savivaldybės teritorijoje gyvenančius amatininkus.
Projektu „Tradicinė liaudies grafika: medžio raižiniai" siekėme sužinoti, išmokti ir skleisti žinią apie senuosius medžio raižnius. Tradicinių amatų centre „Svirnas" Utenoje organizavome kūrybinę laboratoriją, perteikiant praktines raižymo technologijas. Užsiėmimus vedė sertifikuota amatų meistrė Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė. Dalyvauti kūrybinėje laboratorijoje kvietėme Utenos moksleivius, bei jų pedagogus, visus norinčius. Projektas viešintas regioninėje spaudoje, internetinėse svetainėse www.utenosmuziejus.lt, www.kulturautenoje.lt.

Lietuvos Kultūros Taryba kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimui skyrė 1500 Eur, iš Utenos kraštotyros muziejaus biudžeto skirta 300 Eur.

svirno logotipasUKMLietuvos kulturso taryba