2016 m projektas „SOCIALINĖ KŪRYBINĖ PARTNERYSTĖ ĮGYVENDINANT INOVATYVIĄ MOKYMO(SI) PROGRAMĄ „NUO LĖLĖS IKI ŽMOGAUS ŠIRDIES“

2016 m projektas „SOCIALINĖ KŪRYBINĖ PARTNERYSTĖ ĮGYVENDINANT INOVATYVIĄ MOKYMO(SI) PROGRAMĄ „NUO LĖLĖS IKI ŽMOGAUS ŠIRDIES“

Projekto tikslas –  plėtojant socialinę partnerystę rengti ir pritaikyti inovatyvią mokymo(si) programą  „Nuo lėlės iki savęs“, siekiant ugdyti kultūrines, socialines, emocines kompetencijas.
Projekto metu vyko iliustruota paskaita „Nuo lėlės iki žmogaus širdies“ kurią, skaitė Klaipėdos universiteto reabilitacijos katedros dėstytoja, lėlinininkė, teatrologė Salomėja Burneikaitė. Organizavome socialinio ir emocinio intelekto lavinimo praktikumą tradiciniams amatininkams, meistrams ir tautodailininkams „Asmenybės kūrybinio potencialo vystimas“ su lektore Jurgita Zabulytė Kupriūniene. Projekto metu parengtos dvi inovatyvios mokymo(si) programos vaikams.

Lietuvos Kultūros Taryba kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimui skyrė 1500 Eur, iš Utenos kraštotyros muziejaus biudžeto skirta 300 Eur.

Projektas viešintas regioninėje spaudoje, internetinėse svetainėse www.utenosmuziejus.ltwww.kulturautenoje.lt, Utenos tradicinių amatų centro „Svirnas“ facebook puslapyje.

Informaciją parengė D. Urbonienė

LTK Logotipas2LRKM logo LT visi 01  ukm