Edukacinis užsiėmimas „Išgyventi tremtį“

Trumpas paslaugos aprašymas. Užsiėmimo metu atidžiai žvelgiama į tremties fotografijas, aptariamos sunkios tremtinių gyvenimo, buities ir darbo sąlygos, skamba Utenos krašto tremtinių sukurti eilėraščiai, viena kita daina apie tremtį, skaitomos tremtinių dienoraščių (prisiminimų) ištraukos, demonstruojama filmuota medžiaga, vyksta pokalbis su užsiėmimo dalyviais. Kalbama apie ištremtųjų pastangas išsaugoti savo papročius, kalbą ir istorinę savimonę. Akcentuojama, jog tremtinių patirti išgyvenimai – žmogiškumo, vilties ir tikėjimo Tėvyne pamoka.

clock Užsiėmimo trukmė 45 min.
clock Tikslinė grupė Vyresniųjų klasių mokiniai
clock Edukacinio užsiėmimo sritis pagal turinį Istorija
clock Mokymosi aplinka Laisvės kovų muziejus