Veiklos sritys

Dvasinių ir materialinių kultūros vertybių kaupimas, apskaita, tyrinėjimas, saugojimas, konservavimas ir restauravimas, viešinimas (ekspozicijos, parodos, tyrimų publikavimas, skaitmeninimas ir viešinimas per LIMIS), edukacija, leidyba, projektinė veiklą.