Paslaugos

Lankytojo bilietas asmeniui 2 eur

suteikiantis teisę suaugusiam asmeniui apsilankyti viename iš pasirinktų objektų:

Utenos kraštotyros muziejuje (Utenio a. 3, Utena), Laisvės kovų muziejuje (Stoties g. 39, Utena),

Vytauto Valiušio keramikos muziejuje (Topolių g. 7, Leliūnai, Utenos r.) arba

Antano ir  Motiejaus Miškinių literatūrinėje-etnografinėje sodyboje (Žaliaduonių g. 8, Juknėnų kaimas, Daugailių sen., Utenos r.)

 

Lankytojo bilietas asmeniui 1,60 eur

suteikiantis teisę suaugusiam asmeniui apsilankyti Tauragnų krašto muziejuje (A. Musteikio g. 29, Tauragnai, Utenos r.)

1 vienetas 5 eur

 

„Kraštiečio bilietas“, suteikiantis teisę suaugusiam asmeniui apsilankyti bet kuriame arba visuose objektuose:

Utenos kraštotyros muziejuje (Utenio a. 3, Utena),

Laisvės kovų muziejuje  (Stoties g. 39, Utena),

Vytauto Valiušio keramikos muziejuje  ir menų centre  (Topolių g. 5 ir 7, Leliūnai, Utenos r.),

Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinėje-etnografinėje sodyboje (Žaliaduonių g. 8, Juknėnų kaimas, Daugailių sen., Utenos r.),

Tradicinių amatų centre „Svirnas“ (K. Ladygos g. 18A, Utena) ir Tauragnų krašto muziejuje (A. Musteikio g. 29, Tauragnai, Utenos r.).

Bilietas galioja 14 kalendorinių dienų.

Nuolaidos netaikomos.

Bilietas su 50 proc. nuolaida, suteikiantis teisę

kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas),

aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą,

Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, taip pat mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas;

nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams;

nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams;

asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius (iki 80 metų),

apsilankyti viename iš pasirinktų objektų: (1 asmuo 1 eur)

Utenos kraštotyros muziejuje (Utenio a. 3, Utena), Laisvės kovų muziejuje (Stoties g. 39, Utena), Vytauto Valiušio keramikos muziejuje (Topolių g. 7, Leliūnai, Utenos r.), Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinėje-etnografinėje sodyboje (Žaliaduonių g. 8, Juknėnų kaimas, Daugailių sen., Utenos r.).

Tauragnų krašto muziejus (A. Musteikio g. 29, Tauragnai, Utenos r.) (1 asmuo 0,80 eur)

Nuolaidą taikyti tik lankytojui pateikus teisę į nuolaidą patvirtinantį dokumentą.

 

Nemokamas muziejaus ir padalinių lankymas:

Utenos kraštotyros muziejaus (Utenio a. 3, Utena) ir padalinių – Laisvės kovų muziejaus (Stoties g. 39, Utena), V. Valiušio keramikos muziejaus (Topolių g. 7, Leliūnai, Utenos r.), Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinės-etnografinės sodybos (Juknėnų kaimas, Daugailių sen., Utenos r.), Tauragnų krašto muziejaus (A. Musteikio g. 29, Tauragnai, Utenos r.)  nemokamas lankymas

ikimokyklinio amžiaus vaikams;

našlaičiams  ir tėvų globos netekusiems vaikams;

asmenims, kuriems nustatytas neįgalumas arba kuriems nustatytas mažesnis darbingumo lygis arba specialiųjų poreikių lygis ir juos lydintiems asmenims (vienam asmeniui – vienas lydintysis);

asmenims, kuriems sukako 80 metų ir vyresniems;

Lietuvos muziejų darbuotojams;

Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariams;

visiems lankytojams kiekvieno mėnesio paskutinį šeštadienį.

Įkainis taikomas tik lankytojui pateikus teisę juo naudotis patvirtinantį dokumentą, išskyrus ikimokyklinio amžiaus vaikus ir visus lankytojus kiekvieno mėnesio paskutinį šeštadienį.

Įėjimas į Muziejaus organizuojamą renginį, parodos atidarymą Muziejuje ar jo padaliniuose

Ekskursija lietuvių kalba (mokiniams iki 25 asmenų, suaugusiems iki 15 asmenų grupei)

iki 60 min.

8,00

Ekskursija užsienio kalba (mokiniams iki 25 asmenų, suaugusiems iki 15 asmenų grupei)

iki 60 min.

15,00

Ekskursija lietuvių kalba muziejuje ir mieste (mokiniams iki 25 asmenų, suaugusiems iki 15 asmenų grupei)

iki 90 min.

20,00

Ekskursija užsienio kalba muziejuje ir mieste (mokiniams iki 25 asmenų, suaugusiems iki 15 asmenų grupei)

iki 90 min.

30,00

Edukaciniai užsiėmimai Utenos kraštotyros muziejuje ir Laisvės kovų muziejuje suaugusiems 

iki 45 min.

2,00 / 1 asm.

Edukaciniai užsiėmimai Utenos kraštotyros muziejuje ir Laisvės kovų muziejuje ikimokyklinio amžiaus vaikams

iki 30 min.

nemokama

Edukaciniai užsiėmimai Tauragnų krašto muziejuje, Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinėje-etnografinėje sodyboje, Tradicinių amatų centre „Svirnas“, Vytauto Valiušio keramikos muziejuje ir meno centre (iki 90 min.)

1 asmuo

6,00

Edukaciniai užsiėmimai Utenos kraštotyros muziejuje ir jo padaliniuose moksleiviams pagal Kultūros paso programos teikiamas paslaugas (iki 45 min.)

1 asmuo

3,00

Edukacinių filmų peržiūra grupei (asmenų skaičius neribojamas)

1 vienetas

5,00

Ekspozicijų lankymas visiems edukacinių užsiėmimų dalyviams edukacinio užsiėmimo vykdymo vietoje

1 asmuo

0,00

Grupės vadovams, lydintiems 10 ir daugiau asmenų ir dalyvaujantiems edukacinėse programose ir ekskursijose

2 asmenys

0,00

Nesuskaitmeninto eksponato vaizdo (skenavimas) (žemos skiriamosios gebos (iki 100 dpi) ir mažų parametrų (iki 800 pikselių) išdavimas naudojimui, be teisės publikuoti:

pažintiniams, mokslo ir kultūros tikslams

1 eksponatas

1,50

komerciniams tikslams

1 eksponatas

9,00

Leidimo publikuoti eksponatus išdavimo paslauga

pažintiniams, mokslo ir kultūros tikslams

1 eksponatas

0,00

komerciniams tikslams

1 eksponatas

10,00

Lektoriaus paslauga (iki 30 asmenų grupei)

iki 45 min.

15,00

Istorinės medžiagos parengimas (1 psl. teksto iki 2300 spaudos ženklų)

1 vnt.

30,00

Muziejinės medžiagos paieška:

 

 

pažintiniams, mokslo ir kultūros tikslams

1 byla

0,00

komerciniams tikslams

1 byla

10,00

Archeologiniai tyrimai (archeologinių tyrimų kaina
skaičiuojama pagal Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2007 m. rugpjūčio 8 d. įsakymą Nr. ĮV-528
,,Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.01:2007
,,Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir
projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų
normatyvai” patvirtinimo”

1 kvadratinis metras

Pagal paslaugų sutartį

Mažos degimo krosnies (talpa iki 57 l) nuoma

V. Valiušio keramikos muziejuje

4 val. degimo ciklas

40,00

Vidutinės degimo krosnies (talpa iki 254 l) nuoma
V. Valiušio keramikos muziejuje

8 val. degimo ciklas

80,00

Didelės degimo krosnies (talpa iki 400 l) nuoma
V. Valiušio keramikos muziejuje

14-16 val. degimo ciklas

150,00

Suvenyrų, atributikos ir kitos produkcijos, reprezentuojančios Muziejų ir / arba Utenos kraštą, pardavimas.

Galutinė pardavimo kaina apskaičiuojama pridedant (+) atitinkamo dydžio proc. antkainį nuo leidinio ar suvenyrų produkcijos įsigijimo (pirminės) kainos, patvirtintos apskaitos dokumentais, pagal kainų rėžius.

Apvalinimas atliekamas iki sveikojo skaičiaus pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles: jeigu po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, skaitmuo yra 5 arba didesnis negu 5, prie paskutinio skaitmens yra pridedamas vienetas, jeigu skaitmuo po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra mažesnis negu 5, paskutinis skaitmuo lieka nepakitęs.
Suma apvalinama eurų tikslumu.

Suvenyrų, meno dirbinių, katalogų, bukletų, atviručių, kalendoriukų, lankstinukų ir kt. smulkių leidinių, prekybai taikomas antkainis, kai pirminė vertė yra:

 

 

iki 1,00 Eur

1 vnt.

+ 100 proc.

nuo 1,01 iki 3,00 Eur

1 vnt.

+ 70 proc.

nuo 3,01 iki 15,00 Eur

1 vnt.

+ 50 proc.

nuo 15,01 iki  30,00 Eur

1 vnt.

+ 30 proc.

nuo 30,01 iki 90,00 Eur

1 vnt.

+ 20 proc.

nuo 90,01 Eur

1 vnt.

+ 10 proc.

Muziejaus ar kitų leidėjų išleistų leidinių, reprezentuojančių Muziejų, kitus muziejus ir / arba Utenos kraštą, prekybai taikomas antkainis, kai pirminė vertė yra:

 

 

iki 10 Eur

1 vnt.

+ 50 proc.

nuo 10,01 iki 30,00 Eur

1 vnt.

+ 30 proc.

nuo 30,01 iki 90,00 Eur

1 vnt.

+ 20 proc.

nuo 90,01 Eur

1 vnt.

+ 10 proc.

Bilietų ir paslaugų pardavimas internetu

 

 

Bilietų ir kitų paslaugų kaina 1 asmeniui, kai bilietas ar paslauga parduodami internetu, apskaičiuojama šiais įkainiais nustatytus dydžius mažinant (-) fiksuota suma (Eur), pagal bilieto ar paslaugos kainų rėžius,  kai bilieto ar paslaugos  kaina yra:

 

 

iki 2 Eur

1 vnt.

- 0,20

nuo 2,01 iki 4,00 Eur

1 vnt.

- 0,40

nuo 4,01 iki 6,00 Eur

1 vnt.

- 0,60

nuo 6,01 iki 9,00 Eur

1 vnt.

- 0,80

nuo 9,01 Eur

1 vnt.

- 1,00

Automobilio nuoma

1 kilometras

0,35

Automobilio nuoma (prastova)

1 valanda

Pagal Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės nutarimu
patvirtintą
atitinkamais metais
taikomą minimalųjį
valandinį atlygį

Renginio aptarnavimo paslauga Muziejuje ir / arba padaliniuose:

 

 

kai organizuojamas kultūros renginys

1 valanda

15,00

kai organizuojami kiti renginiai

1 valanda

30,00

kai renginys atitinka Muziejaus veiklos tikslus ir jį organizuoja nevyriausybinė ir /arba pelno nesiekianti organizacija

1 valanda

0,00

 

2-a ir kitos valandos

15,00

Apgyvendinimo paslaugos (1 para) meno centre Topolių g. 5, Leliūnai, Utenos r.:

 

 

kai kambaryje gyvena 1 asmuo

1 asmuo

15,00

dvivietis kambarys kai kambaryje gyvena 2 asmenys

1 kambarys

20,00

trivietis kambarys kai kambaryje gyvena 3 asmenys

1 kambarys

25,00

Muziejaus nepiniginis indėlis prisidėjimui prie vykdomų projektų dalyvių apgyvendinimo.

Tas pats asmuo per kalendorinius metus gali gyventi ne daugiau kaip 15 parų.

1 asmuo

15,00

Muziejaus pakviestiems meno kūrėjams, ekspertams, lektoriams, edukatoriams, kultūros ir meno sričių specialybių studentams, dalyvaujantiems Muziejaus organizuojamuose renginiuose, konferencijose, pleneruose, meno dirbtuvėse ir pan.

Tas pats asmuo per kalendorinius metus gali gyventi ne daugiau kaip 15 parų.

1 asmuo

0,00

Užsakant paslaugų paketą „1+2“  (kai perkama apgyvendinimo paslauga ir bent 2 (dvi) kitos muziejaus paslaugos), apgyvendinimo kainai taikoma nuolaida (-) proc. asmeniui arba kambariui

1 vnt.

- 20 proc.

5 d. (iki 4 val. per dieną) trukmės stovyklos organizavimo paslauga moksleivių atostogų metu

1 asmuo

35,00