Muziejaus rinkinai

Visos į Utenos kraštotyros muziejų patekusios muziejinės vertybės įtrauktos į muziejinę apskaitą: į gaunamų eksponatų knygą (GEK) bei į eksponatų inventorines knygas, kurios kiekviena turi savo šifrą. Muziejuje yra pagrindinis ir pagalbinis eksponatų fondai.

2019 m. gruodžio 31 d. muziejuje buvo saugoma 77434 eksponatai, iš jų pagrindiniame fonde – 40731 eksponatas, pagalbiniame fonde – 36703 eksponatai.

Pagrindinį fondą sudaro šie eksponatų rinkiniai:

 1. Archeologijos (A) – 1151.
 2. Dailės (D) – 3277.
 3. Gamtos (G) – 129.
 4. Gamybos technikos (GT) – 485.
 5. Fotonuotraukų (F) – 9993.
 6. Fotonegatyvų (Fn) – 4671.
 7. Istorijos-etnografijos (IE) – 7751.
 8. Fonotekos (Ft) – 24.
 9. Numizmatikos (N) – 6450.
 10. Raštijos (R) – 6794.

Sidabriniai eksponatai – daiktai ir monetos – dar įtraukti į specialias inventorines knygas.

Pagalbinį fondą sudaro šie eksponatų rinkiniai:

 1. Archeologijos (PFA) – 10120.
 2. Dailės (PFD) – 274.
 3. Fotonuotraukų ir negatyvų (PFFFn) – 21583.
 4. Istorijos-etnografijos ir gamybos technikos (PFIEGT) – 277.
 5. Numizmatikos (PFN) – 98.
 6. Raštijos (PFR) – 4332.
 7. Fonoteka – 19.

Eksponatai eksponuojami nuolatinėse ekspozicijose ir parodose, likusieji saugomi Utenos kraštotyros muziejaus saugykloje Utenio a. 15.