Korupcijos prevencija

Viešo ir anoniminio informavimo galimybės apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas

Nurodytais adresais ir telefonais gali kreiptis kiekvienas asmuo, manantis ar įtariantis, kad jam neteisėtais Utenos kraštotyros muziejaus darbuotojo veiksmais buvo ar yra daromas teisės pažeidimas, susijęs su korupcija bei dėl Utenos kraštotyros muziejaus darbuotojų netinkamai vykdomų (ar nevykdomų) tiesioginių pareigų.

Kontaktai:
Utenos kraštotyros muziejaus vyriausioji fondų saugotoja B. Juknevičienė atsakinga už muziejaus korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą ir kontrolę.

Telefonas: (8 389) 61 637 (darbo valandomis)
El. paštas: bronislava.jukneviciene@utenosmuziejus.lt
Paštas: Utenio a. 3, LT-28248 Utena

Anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos atvejus galima Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu
8 (5) 266 333, el. paštu pranesk@stt.lt

Pranešdami informaciją apie galimą pažeidimą, nurodykite kuo tikslesnę pažeidimo (veiksmo) vietą, pažeidimo (veiksmo) laiką bei turimą informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė). Taip pat trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį. Prašome nurodyti savo kontaktinę informaciją ir ar galima su Jumis susisiekti.

Dėkojame už pateiktą informaciją.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Sąrašas pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją

2020 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaita>>>

Korupcijos rizikos Utenos kraštotyros muziejuje 2020 m. analizė >>>

Utenos kraštotyros muziejaus 2020–2022 korupcijos prevencijos programa>>>

Utenos kraštotyros muziejaus 2018–2021 korupcijos prevencijos programa>>>