2024 m. kovo 25–gegužės 8 d. Utenos kraštotyros muziejaus padalinyje Laisvės kovų muziejuje Lietuvos nacionalinio muziejaus sukurtos parodos „KovotoJOS“ epizodų paroda

2024 m. kovo 25–gegužės 8 d. Utenos kraštotyros muziejaus padalinyje Laisvės kovų muziejuje Lietuvos nacionalinio muziejaus sukurtos parodos „KovotoJOS“ epizodų paroda

2024 03 25


Utenos kraštotyros muziejaus padalinys Laisvės kovų muziejus kviečia apsilankyti iš Lietuvos nacionalinio muziejaus atkeliavusioje parodoje „kovotoJOS XIX–XX“.
Ši paroda apie tai, kad pokariu moterys kartu su vyrais partizanais ėjo sunkiu, garbingu, vedančiu į Laisvę keliu, kovojo už gyvybę, už šeimą, už gyvą gyvenimą.
Buvo moterų partizanių, kurios kovojo ginklu, gyveno šaltuose, drėgnuose, mažuose bunkeriuose, dalyvavo ginkluotuose susidūrimuose, žuvo kartu su vyrais.
Dažniau moterys pasižymėjo ne tiek kovinėse akcijose, kiek kituose svarbiuose darbuose, būtent medicinos ir spaudos leidybos srityse. Moterims partizanėms taip pat tekdavo ūkiniai darbai, bet kurių partizanai nebūtų apsiėję.
Daugiausia buvo ryšininkių. Kai kurios apkeliavo visą Lietuvą traukiniais ar dviračiais, kurių rėmo ertmėje buvo slepiami vadų įsakymai ir laiškai. Moterų ryšininkių dėka buvo palaikomi ryšiai tarp atskirų partizanų junginių (pernešamos žinios žodžiu ir raštu, įspėjama apie gresiančius pavojus), platinami pogrindžio leidiniai, suteikiama įvairiapusė materialinė parama kovojantiesiems ir t. t.
Suimtoms ryšininkėms ar partizanėms tekdavo patirti ir visus sovietų saugumo tardymo metodus. Netgi yra atvejų, kai ginkluoto antisovietinio pasipriešinimo dalyvės buvo nuteistos aukščiausiąja bausme – sušaudymu.
Be moterų partizanų pasipriešinimas būtų visai kitoks, o gal greičiausiai iš viso jo nebūtų.
Laukiame Jūsų parodoje!