Projekto „Utena kartu su Ukraina“ veiklos

Projekto „Utena kartu su Ukraina“ veiklos

2024 06 26


Utenos kraštotyros muziejus įgyvendina projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013, finansuojamo iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju“ lėšų, įgyvendinimas Utenos rajono savivaldybėje veiklas.
Kviečiame dalyvauti ir registruotis:
Ekskursija-edukacija „Vaistingosios Tauragnų krašto žolelės“
2024 m. gegužės 25 d. 10 val.
2024 m. gegužės 31 d. 10 val.
Pažintinė ekskursija po Utenos kraštotyros muziejų ir Utenos miestą
2024 m. gegužės 24 d. 16 val.
2024 m. gegužės 31 d. 16 val.
Registracija tel. +370 674 44 505
//
Утянский краеведческий музей реализует деятельности проекта Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS /TF1/LT/0013 в Утянском самоуправлении «Принятие и ранняя интеграция беженцев из Украины», финансируемые средствами Фонда убежища, миграции и интеграции по программе «Помощь в случае экстремальной ситуации».
Приглашаем на мероприятия:
Творческие мастерские и экскурсия «Познание лекарственных трав края Таурагнай»
25-ого мая в 10:00 ч.
31-ого мая в 10:00 ч.
Познавательная экскурсия в Утянском краеведческом музее и по городу Утяна
24-ого мая в 16:00 ч.
31-ого мая в 16:00 ч.
Регистрация по тел. +370 674 44 505