A. ir M. Miškinių literatūrinė- etnografinė sodyba

Darbo laikas:
antradieniais–šestadieniais 8–16 val.
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena. Lankytojai neaptarnaujami

Adresas:
Žaliaduonių g. 8, Juknėnų kaimas Utenos r.

Kontaktai:
tel.  8 611 42 148
el. p. rimanta.gaidiene@utenosmuziejus.lt

Utenos kraštotyros muziejaus A. ir M. Miškinių literatūrinės-etnografinės sodybos muziejininkė-edukatorė – Rimanta Gaidienė

Kviečiame muziejaus darbo laiku Jums patogiu metu lankyti ekspozicijas po vieną, su draugu, šeima, savarankiškai ar pasinaudojant gido paslaugomis, užsisakyti edukacinius užsiėmimus pagal teikiamas temas grupei ar kompanijai.

2005

Sodyba tapo Utenos kraštotyros muziejaus padaliniu

3

Siūlomos eksursijos

8

Siūlomi edukaciniai užsiėmimai

3

A. ir M. Miškinių literatūrinės-etnografinės sodybos ekspozicijos

 Juknėnų kaime gimė poetas Antanas Miškinis ir jo brolis literatūrologas, vertėjas Motiejus. Gimtoji Miškinių sodyba tapo Utenos kraštotyros muziejaus padaliniu – A. ir M. Miškinių literatūrine-etnografine sodyba. Lankytojai paprastai neskuba išvažiuoti iš Juknėnų, nes čia randa įdomių edukacijų, gražią sodybos aplinką, galimybę bendrauti ar tiesiog būti ramybėje ir tyloje.

1914 metais gatvinį Juknėnų kaimą skirstant į vienkiemius, Miškinių šeimai buvo atmatuota 24 hektarai žemės toliau nuo kaimo. Čia buvo perkeltas ir gimtasis namas, tačiau kūrimasis užtruko ir sodyba baigta statyti apie 1929 m. 2000 m. bendru brolių Miškinių vaikų (Antano dukters J. Garjonienės, Vinco dukters J. Maksimavičienės ir sūnaus V. Miškinio) sprendimu sodyba buvo padovanota Utenos rajono savivaldybei. Nuo 2005 m. sodyba yra Utenos kraštotyros muziejaus padalinys. Gyvenamajame name eksponuojamos Miškinių šeimos nuotraukos, knygos, buities daiktai, baldai. Klėtyje, restauruotoje 2004 m., viename gale įrengta memorialinė Antano ir Motiejaus Miškinių ekspozicija. Yra jų nuotraukų, dokumentų kopijų, daiktų. Kitame gale 2006 m. birželio 27 d. atidaryta edukacinė klasė. Restauruotame tvarte yra kambarėlis, kuriame M. Miškinis Pirmojo pasaulinio karo metais mokė aplinkinių kaimų jaunimą. Tvarte vyksta koncertai, poezijos vakarai, knygų pristatymai. Sodybos kiemą puošia trys stogastulpiai. Pirmąjį 1976 m. M. Miškiniui pastatė Raseinių gimnazijos mokiniai. Antrasis, pastatytas 1986 m., skirtas A. Miškiniui. Jo autorius – tautodailininkas Stasys Karanauskas. Trečiasis stogastulpis pastatytas kaip padėkos ženklas visai Miškinių šeimai už padovanotą sodybą. Jo autorius tautodailininkas Pranas Kaziūnas. A. ir M. Miškinių literatūrinėje-etnografinėje sodyboje gausu renginių. Čia organizuojama A. Miškinio literatūrinės premijos įteikimo šventė, Žiemos skaitymai, Poezijos pavasarėliai, rodomi spektakliai, pristatomos naujai išleistos knygos. Sodybos erdves savo renginiams renkasi Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoji biblioteka, Juknėnų bendruomenė, Utenos neįgaliųjų draugija, Utenos ir kaimyninių rajonų mokyklos bei pedagogai. A. ir M. Miškinių literatūrinė-etnografinė sodyba kaupia ir saugo, patraukliai perteikia visuomenei su brolių Miškinių asmenybėmis, gyvenimu, kūryba ir kultūrine veikla susijusias dvasines ir materialines vertybes, bendradarbiauja su giminingais šalies muziejais, kultūros įstaigomis, rengia ekskursijas po sodybą, kviečia į edukacinius užsiėmimus, organizuoja su muziejaus veikla susijusius renginius.

Siūlomos ekskursijos:

Apžvalginės ekskursijos: 
„Kaip seniau Aukštaitijoj gyveno žmonės“ (skirta 5–8 klasių mokiniams, trukmė 45 min.),
„Brolių Miškinių gyvenimas ir veikla“ (skirta suaugusiems ir 9–12 klasių mokiniams, trukmė 60 min.).
Teminė ekskursija – „Sušvinta...man namai mielieji“ (A. Miškinis) (skirta suaugusiems ir 9–12 klasių mokiniams, trukmė 60 min.).

Siūlomi edukaciniai užsiėmimai:
Edukacinis užsiėmimas „Kaip mokėsi mūsų senoliai“ (skirta pradinių klasių mokiniams, trukmė 60 min.),
Edukacinis užsiėmimas „Daraktorinė mokykla“ (skirta 5–6 klasių mokiniams, trukmė 60 min.),
Edukacinis užsiėmimas „A. Miškinis – vienas ryškiausių lietuvių neoromantikų“ (skirta 9–12 klasių mokiniams, trukmė 60 min.),
Edukacinis užsiėmimas „Tremtis A. Miškinio lyrikoje“(skirta 9–12 klasių mokiniam, trukmė 60 min.),
Edukacinis užsiėmimas „Sušvinta prieš akis man namai mielieji“ (skirta 9–12 klasių mokiniams ir suaugusiems, trukmė 60 min.),
Edukacinis užsiėmimas „Kas A. Miškinio novelėj „Sabesčius ir Lučius“ surašyta“(skirta 1–6 klasių mokiniams, trukmė 60 min.),
Edukacinis užsiėmimas „Žmogiškumo pamokos A. Miškinio „Žaliaduonių gegužėje“ (skirta 8–12 klasių mokiniams, trukmė 60 min.),
Edukacinis užsiėmimas „Žvaigždė vakarė danguje sustojo“ arba Kūčios pokario kaime“ (skirta 8–12 klasių mokiniams ir suaugusiems, trukmė 60 min.).

Antano ir Motiejaus Miškinio premijos teikimo šventė, kuri vyksta kiekvieną birželį per Antanines ir rudeniniai pavakarojimai.

Įgyvendinti projektai

Informacija ruošiama

Įgyvendinti projektai