Tradicinių amatų centras „Svirnas“

Darbo laikas: 
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8–17 val., penktadieniais 8–15.45 val. 
Pietų pertrauka 12–12.45 val. 
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Adresas:

K. Ladygos g. 18A, LT-28239 Utena

Kontaktai:
 
tel. (8 685) 76 092, el. p. tacsvirnas@gmail.com 

Utenos kraštotyros muziejaus padalinio Tradicinių amatų centro „Svirnas“  vadovė
 – Dalia Urbonienė
el. paštas – dalia.urboniene@utenosmuziejus.lt

2013

Pradėta centro veikla

12

Tradicinių amatininkų

12

Tradicinių amatų meistrų

6

Amatų mokymo programos

Tradicinių amatų centro „Svirnas“ veikla:

  • Vienija Utenos krašto sertifikuotus tradicinių amatų meistrus / Unifies certified traditional craftsmen of Utena region;
  • Tyrinėja, populiarina tautinį paveldą ir etninės kultūros tradicijas / Explores and promotes cultural heritage and traditions of ethnic culture;
  • Vykdo kultūrinę, edukacinę veiklą / Pursues cultural and educational activities;
  •  Savišvietos ir pažinimo tikslais kviečia bendrauti ir bendradarbiauti / Motivates communication and collaboration.

Tradicinių amatų centras „Svirnas“ (toliau – Centras) įkurtas 2013 metais finansuojant Lietuvos žemės ūkio ministerijos, kaimo plėtros programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ pagal veiklą „Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra“. Centras įsikūręs Utenos mieste (K. Ladygos g. 18A), strategiškai patogioje miesto dalyje, kas leidžia užtikrinti aktyvų žmonių dalyvavimą centro organizuojamose veiklose. Nuo centro atidarymo dienos jam vadovauja Utenos kraštotyros muziejaus padalinio Tradicinių amatų centro „Svirnas“ vadovė Dalia Urbonienė.

Centro veiklos tikslas yra išsaugoti Utenos krašto etninės kultūros paveldą, skatinti amatų tęstinumą ir plėtrą, telkti Utenos savivaldybės teritorijoje gyvenančius amatininkus, būti patraukliu kūrybine veikla užsiimantiems visų amžiaus grupių lankytojams bei tapti kultūros ir paveldo pažinimo vieta.  Centras veiklą nukreipė į tautinio paveldo produktų išsaugojimą, tradicinių amatų mokymą, amatų demonstravimą, populiarinimą, kūrimą ir realizavimą, telkiame tautodailininkų bendruomenę gauti tautinio paveldo produkto sertifikatus bei padedame parengti mokymų programas. Įtraukdami tradicinius amatininkus, sukūrėme jaukią aplinką, kurioje vyksta įvairi kultūrinė-edukacinė veikla vietos ir regiono bendruomenėms. Dirbame lokaliai, bet mąstome globaliai. Telkiame tradicinių amatų meistrus bendrai kūrybinei veiklai, patirties perdavimui, veiklos sklaidai. Įvairiomis patraukliomis formomis atskleidžiant regiono savitumą per tradicinį liaudies meną, siekėme pristatyti Aukštaitijos regiono liaudies meistrų sėkmės istorijas, norėdami keisti visuomenėje susiformavusią nuomonę, kad liaudies meistro veikla tai tik laisvalaikio praleidimas – skleidžiame žinią, jog tai užsiėmimas, suteikiantis ne tik  materialinę gerovę, bet ir garbingą statusą visuomenėje.

Centras turtingas ne tik materialine baze. Išskirtinumą suteikia čia dirbantys ypatingi žmonės, savo amato žinovai, įvertinti bei pripažinti respublikinėse bei regioninėse parodose-konkursuose, vedantys mokymus tradicinių amatų centre „Svirnas“. Entuziazmą keičia nuoseklus, sisteminis profesionalus darbas, siekiant aprėpti krašto etninę kultūrą ir jos įvairovę. Centras tapo gyvas! Po mokymų išeinantys žmonės atrodo pakylėti, linksmai nusiteikę. Į mūsų gretas gražiai įsilieja jauni, amatą išmanantys meistrai. Lankytojus traukia pozityvūs, geranoriški, motyvuojantys mokytojai. Centro širdis – tautodailininkai-meno kūrėjai, sertifikuotų tautinio paveldo produktų meistrai: Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė, Aleksandra Stasytienė, Julija Stankevičienė, Jolita Juneliūnienė, Jolita Levčenkienė, Albinas Šileika, Vytautas Šemelis, Vytautas Valiušis, kurie dalinasi meistrystės paslaptimis su drąsiais, žingeidžiais, ieškančiais. Tradiciniai amatininkai: Anelė Araminienė, Rita Raslanienė, Danutė Kiškienė, Elena Kiškienė, Daiva Seibutienė, Genutė Adiklienė, Adelė Bražėnaitė, Eglūnas Židonis.
Smagu stebėti, kaip žmonės mokymų metu sugeba pasinerti į veiklą, užsimiršti. Manyčiau, suteikiame galimybę ne tik išmokti amato, bet, svarbiausia, pabūti su savimi.

Mums svarbu profesionaliai pristatyti tradicinių amatininkų-meistrų ir jų mokinių-pameistrių kūrybą. Stengėmės, kad lankytojui būtų įdomiau, patraukliau ne tik pamatyti eksponuojamą rankų darbo kūrinį, bet ir nors akies krašteliu išvysti gamybos procesą ar net gi išbandyti tai pasigaminti.

Susitikimų metu  pristatoma Centro veikla, sertifikuoti amatininkai ir gaminiai. Diskutuojama apie 2007 metais Lietuvos Respublikos seimo patvirtintą Tautinio paveldo produktų įstatymą, bendradarbiavimo perspektyvas. Organizuojami knygų pristatymai.

Domantas Žilėnas. Sertifikuoto tautinio paveldo produkto (vytinės juostos) gamintojas, audimo amato puoselėtojas.
El. pdomantas.zilenas@gmail.com
Tel.nr. +370 8 622 62 32

Danutė Kiškienė. Sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė, senojo pynimo amato puoselėtoja.
El. p.  kiskiendanute@gmail.com
Tel. nr. +370 652 37 247

Elena Kiškienė. Sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė, senojo audimo ir mezgimo amato puoselėtoja.
El. p. elena_kiskiene@yahoo.com
Tel. nr. +370 611 54 982 

Anelė Araminienė.
 Sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė, senųjų audimo ir kryždirbystės amatų puoselėtoja.
Tel. nr. +370 672 23 070 

Rita Raslanienė. Sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė, senojo mezgimo amato puoselėtoja. 
El. p. rita.raslaniene@gmail.com 
Tel. nr. +370 600 45 626 

Daiva Seibutienė. Sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė, senojo mezgimo amato puoselėtoja.
El. p. seibutienedaiva@gmail.com
Tel. nr. +370 620 13709 

Genutė Adiklienė. Sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė, senojo žaislininkystės amato puoselėtoja.
El. p. genovaiteadik@gmail.com
Tel. nr. +370 610 69 010

Zita Indriūnienė. Sertifikuotų tautinio paveldo produktų (šiaudiniai sodai) tradicinė amatininkė, senojo pynimo amato puoselėtoja.
El. p. z.indriuniene@gmail.com
Tel. nr. +370 616 13 109

Audra Udrienė. Sertifikuotų tautinio paveldo produktų (šiaudiniai sodai) tradicinė amatininkė, senojo pynimo amato puoselėtoja.
El. pudrienea@gmail.com 
Tel. nr. +370 642 56 369

Gvidas Paulius. Sertifikuotų tautinio paveldo produktų (obuolių sūrio) tradicinis amatininkas, senojo saldumynų gamybos amato puoselėtojas.
El. p gvidaspaulius@gmail.com
Tel. nr.  +370 618 76164

Ramūnas Katinas. Sertifikuotų tautinio paveldo produktų (linų sėmenų aliejaus) tradicinis amatininkas, senojo aliejaus spaudimo amato puoselėtojas.
Tel. nr. ramunas@katino.lt
El. p. +370 686 48432

Arūnas Svitojus. Tradicinių veislių gyvūnų augintojas (arkliai, Žemaitukai (smulkieji ir stambieji) senosios tradicinės gyvulininkystės puoselėtojas.
Tel. nr. arunassvitojus@yahoo.com
El. p. +370 612 67191

Eglūnas Židonis. Sertifikuotų tautinio paveldo tradicinių amatų meistras, senojo kryždirbystės amato puoselėtojas.
El. p. z.eglunas@gmail.com
Tel. nr. +370 612 99 572

Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė. Sertifikuotų tautinio paveldo tradicinių amatų meistrė, senųjų amatų: margučių marginimo, medžio raižinių ir karpymo – puoselėtoja. 
El. p. odetosgalerija@gmail.com 
Tel. nr.  +370 674 29176

Vytautas Valiušis. Sertifikuotų tautinio paveldo tradicinių amatų meistras, senojo puodžiaus amato puoselėtojas.
El. p. valiusiomuziejus@gmail.com  
Tel. nr.  +370 686 22 807

Vytautas Šemelis. Sertifikuotų tautinio paveldo tradicinių amatų meistras, senojo pynimo, žaislininkystės, klumpdirbystės amato puoselėtojas.
El. p.
vytautas.semelis@gmail.com
Tel. nr.+370 687 22 947

Aleksandra Stasytienė. Sertifikuotų tautinio paveldo tradicinių amatų meistrė, senųjų tradicinės augalininkystės, žolininkystės, gamtos gėrybių rinkimo, maisto ruošimo škaplieriaus audimo amatų puoselėtoja.
El. p. aleksandrastas@gmail.com.
Tel. nr. +370 611 54 211

Jolita Juneliūnienė. Sertifikuotų tautinio paveldo tradicinių amatų meistrė, senojo vilnos, milo vėlimo amato puoselėtoja.
El. p.
jolitosj@gmail.com
Tel. nr. +370 657 17 477

Albinas Šileika. Sertifikuotų tautinio paveldo tradicinių amatų meistras, senojo stalystės ir baldininkystės amato puoselėtojas.
El. p.
albinas73@gmail.com 
Tel. nr. +370 607 69 552 

Julija Stankevičienė. Sertifikuotų tautinio paveldo tradicinių amatų meistrė, senojo mezgimo amato puoselėtoja.
El. p. stankevicienej@gmail.com 
Tel. nr. +370 652 10 560 

Jolita Levčenkienė. Sertifikuotų tautinio paveldo tradicinių amatų meistrė, senojo žaislininkystės ir mezgimo amato puoselėtoja.
El. p. jolita.levcenkiene@gmail.com 
Tel. nr.  +370 616 25 443

Irena Eitminavičienė. Sertifikuotų tautinio paveldo produktų (šiaudiniai sodai) tradicinė amatininkė, senojo pynimo amato puoselėtoja
El. p. irenazavesys@yahoo.com 
Tel. nr. +370  673 12 227

Adelė Bražėnaitė-Gančienė.  Sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė, senųjų amatų: margučių marginimo, medžio raižinių ir karpymo – puoselėtoja. 
El. p. odetosgalerija@gmail.com 
Tel. nr. +370 674 29176

Ričardas Deveikis. Sertifikuotų tautinio paveldo tradicinių amatų meistras, senojo stogdengystės amato puoselėtojas.
El. p.
ricardasd@gmail.com 
Tel. nr. 
+370 685 57 771 

 

Jolitos Juneliūnienės
VILNOS VĖLIMO MOKYMO PROGRAMA
Mokymo amato kodas (gaminio)
Veltinis, veltiniai, klumpaitės, veltinės kepurės 049GV14.01.02, 049GV14.01.01, 015GV03.01.01, 015GV03.01.02
Tautinio paveldo produktų sertifikato Nr. Veltinis, veltiniai, klumpaitės, veltinės kepurės, 2015-06-05, Nr.00741
Tradicinių amatų meistro pažymėjimo Nr. Vėlimas, 2016-01-18, Nr. 00137
Tikslinės grupės (vaikai, jaunimas, suaugusieji): vaikai, jaunimas, suaugusieji.
Mokymo programos tikslas – išmokyti velti kepures,  klumpaites, veltinį.

Odetos Tumėnaitės –Bražėnienės
MARGUČIŲ MARGINIMO MOKYMO PROGRAMA:
Mokamo amato kodas (gaminio):
1. Vašku marginti margučiai – 022GV05.01.01
2. Skutinėti margučiai – 022GV05.01.02
3. Augaliniais dažais dažyti margučiai – 022GV05.01.03
Mokymo programos tikslas: Supažindinti su margučių marginimo tradicijomis, spalvų ir raštų reikšmėmis, išmokyti tradicinių margučių marginimo technikų - marginimo vašku, skutinėjimo ir dažymo augaliniais dažais.

Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės
POPIERIAUS KARPINIŲ MOKYMO PROGRAMA
Mokamo amato kodas (gaminio):
1. Popieriaus karpiniai - paveikslai 013PP01.01.05
2. Popierinės užuolaidos - 013PP01.01.01
Tikslinės grupės: vaikai nuo 6m., moksleiviai, suaugusieji, pirmiausiai pradinukų mokytojai
Mokymo programos tikslas: supažindinti su popieriaus karpinių istorija, specifika ir jų kūrimo priemonėmis bei įrankiais, išmokyti įvairių popieriaus karpinių kūrimo technikų, išbandyti įvairius motyvus ir karpinių pritaikymo galimybes. Išmokyti ne tik iškirpti karpinį, bet jį priklijuoti ir tinkamai įrėminti.

Aleksandros Stasytienės
ŽOLININKYSTĖ IR JOS PRODUKTAI MOKYMO PROGRAMA
Mokymo amato kodas (gaminio): 053AG, 054AG, 055AG, 020AG06.07.05
Tautinio paveldo produktų sertifikato Nr. 00328
Tradicinių amatų meistro pažymėjimo Nr. 00069
Tikslinės grupės (vaikai, jaunimas, suaugusieji): moksleiviai nuo 10 m. ir suaugusieji.
Mokymo programos tikslas – supažindinti klausytojus su žolininkystės istorija Lietuvoje, išmokyti surasti žolynų augimvietes, atpažinti žolynus ir pagaminti iš jų produktus.

Vytauto Šemelio
PYNIMO AMATO MOKYMO PROGRAMA
Mokymo amato kodas (gaminio): Vytelių pintinės 033AG11.01.01
Tautinio paveldo produktų sertifikato Nr. Vytelių pintinės, 2009 11 12, Nr. 00113
Tradicinių amatų meistro pažymėjimo Nr. Pynimas, 2012 07 05, Nr. 00091
Tikslinės grupės (vaikai, jaunimas, suaugusieji): vaikai, jaunimas, suaugusieji.
Mokymo programos tikslas – išmokyti nupinti įvairių formų krepšius su rankenomis: apvaliu, pailgu ir stačiakampiu dugnu.

Vytauto Valiušio
Mėgėjų meninio ugdymo –Keramikos mokomosios programos pavadinimas: „PUODŽIAUS AKADEMIJA"
Programos vykdytojas – Utenos kraštotyros muziejaus padalinio Vytauto Valiušio keramikos muziejaus muziejininkas, puodžius Vytautas Valiušis
Tikslinė grupė - moksleiviai, neįgalieji, suaugę žmonės.
Mokymo programos tikslai: perteikti teorinius ir praktinius patarimus norintiems išmokti puodžiaus amato, formuoti keramiko-puodžiaus darbo įgūdžius, ugdyti sugebėjimą pačiam pasidaryti keramikos dirbinius žiedimo technika, išreiškiant savo nuotaikas, vizijas, atskleidžiant kūrybines idėjas, ugdyti meninį skonį, vaizduotę, išmokyti šiuolaikinio žmogaus žvilgsniu pažvelgti į mūsų tautos kūrybinį palikimą, perteikti patirtį, kaip pasinaudoti liaudies sukurtais pavyzdžiais.

Utenos kraštotyros muziejaus padalinys Tradicinių amatų centras „Svirnas“ 2020 m. pavasarį Kultūros tarybai teikė projektą „Vaizdo pamokų ciklas „Amatas – gyvenimo pamatas“. Aplankė sėkmė – projektas gavo finansavimą. Projekto tikslas buvo pristatyti Utenos tradicinių amatų meistrus ir užtikrinti edukacinės veiklos tęstinumą. Džiaugiamės galėdami Jums pristatyti rezultatus – mokomąsias videopamokas, kuriose amato moko geriausi savo srities tradicinių amatų meistrai. Tikimės, kad tai padės pažinti amatus, išmokti pasigaminti ir gal net ateityje tapti pameistriais.

Tradiciniai amatai Utenoje. Pintinės pynimas. Meistras Vytautas Šemelis

Tradiciniai amatai Utenoje. Šiaudų sodo rišimas. Meistrė Irena Eitminavičienė

Tradiciniai amatai Utenoje. Riešinių mezgimas. Meistrė Julija Stankevičienė

Tradiciniai amatai Utenoje. Užuolaidėlių karpymas. Meistrė Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė

Tradiciniai amatai Utenoje. Veltinių vėlimas. Meistrė Jolita Juneliūnienė

Tradiciniai amatai Utenoje. Prieverpstės gamyba. Meistras Albinas Šileika

Tradiciniai amatai Utenoje. Ąsočio žiedimas. Meistras Vytautas Valiušis

Tradiciniai amatai Utenoje. Molinių švilpynių lipdymas. Meistrė Jolita Levčenkienė

Tradiciniai amatai Utenoje. Nukryžiuotojo drožimas. Meistras Eglūnas Židonis

Tradiciniai amatai Utenoje. Škaplieriaus audimas. Meistrė Aleksandra Stasytienė

Įgyvendinti projektai

2019 m.  „Tradicinių amatų centras „Svirnas““
2020 m. Vaizdo pamokų ciklas: „Amatas – gyvenimo pamatas“
2021 m. „Svirno raktai“
2022 m. „Tradiciniai amatai šiuolaikinėje bendruomenėje“
2023 m. „Tylūs istorijos liudytojai“
2023 m. „Vienijasi tradicinių amatų meistrai“

Įgyvendinti projektai