Laisvės kovų muziejus

Darbo laikas:
antradieniais–šeštadieniais 10–16 val.
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena. Lankytojai neaptarnaujami

Adresas:
Stoties g. 39, Utena

Kontaktai:
tel. 8 670 79 217
el. p. regina.zapolskiene@utenosmuziejus.lt

Utenos kraštotyros muziejaus padalinio Laisvės kovų muziejaus vadovė – Regina Zapolskienė

Kviečiame apsilankyti nedideliame, bet turiningame, informatyviame, inovatyviame, poezija alsuojančiame, subtiliai pokario tiesą atskleidžiančiame muziejuje. Laukiame Jūsų muziejaus darbo laiku ir po vieną, ir su draugais, šeima, mažesnėmis ar didesnėmis grupėmis. Muziejų galima apžiūrėti savarankiškai, galima užsisakyti edukacinius užsiėmimus, ekskursijos vadovo paslaugą.

2015

Įsikūrė Laisvės kovų muziejus buvusioje Utenos siaurojo geležinkelio stotyje

5

Siūlomos ekskursijos

4

Siūlomi edukaciniai užsiėmimai

2

Laisvės kovų muziejaus ekspozicijos

Laisvės kovų muziejus įsikūrė siaurojo geležinkelio stoties pastate Utenoje. Jo ekspozicija – tai bandymas per vieno šalies kampelio istoriją pažinti ne tik visos Lietuvos, bet ir Europos valstybių praeitį. 

Laisvės kovų muziejus 2015 m. įsikūrė buvusioje Utenos siaurojo geležinkelio stotyje. Čia įrengta moderni ir interaktyvi ekspozicija, pristatanti siaurojo geležinkelio Panevėžys–Švenčionėliai istoriją, kalbanti apie skaudų Europos padalijimą pagal slaptų protokolų susitarimus 1939 m., apie Lietuvos sovietinę okupaciją ir aneksiją, apie lietuvių prievartinį dalyvavimą Antrajame pasauliniame kare, tremtį, pokario rezistenciją, kolūkių kūrimą Utenos krašte. Jautriai papasakota vieno mažo šalies kampelio istorija – tai galimybė per ją pažinti ne tik visos Lietuvos, bet ir Europos valstybių praeitį.

Muziejaus ekspozicija atskleidžia pagrindinius 1940–1965 m. Utenos krašto ir Lietuvos įvykius, juos palyginant su gyvenimu už geležinės uždangos. Muziejuje išdėstyti Rytų ir Vakarų Europos skirtumai leidžia tautoms viena kitą labiau pažinti, suartėti.

Apžvalginė ekskursija – „Ketvirtis amžiaus okupacijos (1940–1965)“ (skirta įvairaus amžiaus grupėms, trukmė 60 min.)

Teminės ekskursijos:

 • „Utenos krašto gyventojai lageriuose ir tremtyje“ (skirta įvairaus amžiaus grupėms, trukmė 40 min.);
 • „Partizaninis karas Utenos krašte“ (skirta įvairaus amžiaus grupėms, trukmė 40 min.);
 • „Kolektyvizacija Utenos krašte“  (skirta įvairaus amžiaus grupėms, trukmė 40 min.);
 • „Siaurojo geležinkelio Utenoje istorija“ (skirta įvairaus amžiaus grupėms, trukmė 40 min.).

Siūlomi edukaciniai užsiėmimai:

 • Edukacinis užsiėmimas „Išgyventi tremtį“ (skirta 4–12 klasių mokiniams, trukmė 45 min.);
 • Edukacinis užsiėmimas „Vienų vieni“ (skirta 1–10 klasių mokiniams, trukmė 45 min.);
 • Edukacinis užsiėmimas „Partizanai ir jų rėmėjai“ (skirta 4–8 klasių mokiniams, trukmė 45 min.);
 • Edukacinis užsiėmimas  „Nepalūžę lageriuose ir tremtyje“ (skirta 1–8 klasių mokiniams, trukmė 45 min.). (galimybė užsisakyti per Kultūros pasą).

Gedulo ir vilties diena minima kasmet birželio 14 d. Skaitomos tremtinių pavardės, vyksta minėjimai, koncertai. Taip pat kasmet vyksta partizanų pagerbimo renginiai, minimi partizanų jubiliejai, svarbios partizanų karo datos.

Laisvės kovų muziejaus ekspozicija „Bendras Europos identitetas totalitarinių režimų kontekste“

Ekspozicijos dalys:

  • Siaurasis geležinkelis
  • Karą lėmęs padalijimas / Karas sutriuškinęs blogį
  • Prievartinis karas / Karas už laisvę
  • Naujoji baudžiava / Socialiai atsakinga Europa
  • Naujoji vergija / Žmogaus teisių Europa
  • Vienų vieni / Bendrai kartu

Įgyvendinti projektai

2018 m. ir 2019 m. „Atiduok tėvynei, ką privalai“ ir „Atiduok tėvynei, ką privalai-2“
2021 m. ir 2021 m.  „Susitikime U stotyje“ ir „Susitikime U stotyje-2“
2022 m. „Tegyvuoja laisva Ukraina!“
2023 m. „Partizaniškas ruduo“ 

Įgyvendinti projektai