Edukaciniai užsiėmimai Laisvės kovų muziejuje

Trumpas paslaugos aprašymas. Užsiėmimo metu atidžiai žvelgiama į tremties fotografijas, aptariamos sunkios tremtinių gyvenimo, buities ir darbo sąlygos, skamba Utenos krašto tremtinių sukurti eilėraščiai, viena kita daina apie tremtį, skaitomos tremtinių dienoraščių (prisiminimų) ištraukos, demonstruojama filmuota medžiaga, vyksta pokalbis su užsiėmimo dalyviais. Kalbama apie ištremtųjų pastangas išsaugoti savo papročius, kalbą ir istorinę savimonę. Akcentuojama, jog tremtinių patirti išgyvenimai – žmogiškumo, vilties ir tikėjimo Tėvyne pamoka.

Užsiėmimo trukmė – 45 min.

Mokymosi aplinka – Laisvės kovų muziejus, Stoties g. 39, Utena (Regina Zapolskienė).

Trumpas paslaugos aprašymas.Tai užsiėmimas 1944–1953 m. Lietuvos partizaninio karo tema. Pasakojama apie devynerius metus trukusį organizuotą partizaninį karą dėl nepriklausomos valstybės atkūrimo. Supažindinama su partizanų junginių teritorine struktūra ir karine organizacija, laisvės kovotojų kasdiene veikla ir buitimi, nelygia kova ir neišvengiamomis netektimis. Užsiėmimo metu demonstruojamos partizanų nuotraukos, skamba partizanų dainos ir dainos apie partizanus, partizanų sukurti eilėraščiai, skaitomos ištraukos iš partizanų dienoraščių, partizanų laikraščių, vyksta pokalbis su užsiėmimo dalyviais. Akcentuojama partizaninio karo svarba ir tai, jog pralaimėta tik fizinė kova.

Užsiėmimo trukmė – 45 min.

Mokymosi aplinka – Laisvės kovų muziejus, Stoties g. 39, Utena (R. Zapolskienė).

Trumpas paslaugos aprašymas. Pusė užsiėmimo geru oru vyksta lauke, programa skirta mažesniems (4 – 8 klasės). Tai originalus intelektinis orientavimosi žaidimas, kuris reikalauja pasitelkti detektyvo profesinius įgūdžius – analitinį mąstymą, pastabumą, įžvalgumą, ugdo bendradarbiavimo grupėje gebėjimus.

Moksleiviai skirstomi į grupes, kiekviena grupė gauna nuorodas, pagal kurias turi surasti keletą skirtingose muziejaus kiemo vietose paslėptų dalykų (mažų dėžučių, vokų ar pan.) su tekstais viduje. Suradę turi sudėlioti sukarpytą tekstą ir perskaityti partizanų paliktos žinutės turinį.

Užsiėmimo trukmė – 45 min.

Mokymosi aplinka – Laisvės kovų muziejus, Stoties g. 39, Utena (R. Zapolskienė).

Trumpas paslaugos aprašymas. Užsiėmimo metu žiūrimas filmas „Gyveno senelis ir bobutė“, 2007 m. (trukmė 30 min.). Tai režisierės Giedrės Beinoriūtės senelių, ištremtų į Sibirą, gyvenimo istorija, papasakota mažos mergaitės, savaip suprantančios anų dienų įvykius, lūpomis. Filme panaudotos fotografijos iš asmeninio autorės ir Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus archyvo. Filmas paįvairintas animaciniais ir kino kronikų intarpais.

Po filmo peržiūros vyksta trumpas aptarimas, užsiėmimo dalyviai kviečiami atlikti praktinę užduotį.

Užsiėmimo trukmė – 45 min.

Mokymosi aplinka – Laisvės kovų muziejus, Stoties g. 39, Utena (R. Zapolskienė).