Edukaciniai užsiėmimai A. ir M. Miškinių literatūrinėje-etnografinėje sodyboje

Trumpas paslaugos aprašymas:  Edukacinis užsiėmimas parengtas remiantis Antano Miškinio novele „Sabesčius ir Lucius“. Kerdžius Sabesčius, mokęs Juknėnų vaikus elgesio, bendravimo, išgyvenimo tiesų, variniu trimitu „paskelbdavo“ vaikams poilsį. Prie baigiančio degti ugniakuro vienas mokinys aprengiamas piemenuko rūbais, apaunamas naginėmis, jam įduodamas maišelis ir parodoma, kaip piemenukai slėpdavosi nuo darganos. Vėliau tyrinėjamas maišelio turinys: akmenukai gyvuliams skaičiuoti, peiliukas, skudurėly druskos žiupsnelis, padžiūvusio sūrio galas, duonos riekė, švilpynė. Pasakojama, kas buvo A. Miškinio novelės kerdžius Sabesčius, ką jis veikė, ko mokė vaikus. O kai „užgroja poilsis“, vaikai meta bulves į žarijas ir eina žaisti judriųjų piemenukų žaidimų (būtinai „Žaliaduonių gegužėje“ aprašytų „Apynasrių vogimo“ ir „Ėjimo per ugnį“). Kai dalyviai sušyla, pavargsta, grįžta prie laužavietės, traukia bulves iš pelenų ir skanauja. Nusiprausę rankas, mokosi iš karklo vytelės (pavasarį) arba iš ruginio šiaudo (kitu metų laiku) pasidaryti švilpynę arba rėknę. Edukacija vyksta jaukiai tam pritaikytame Miškinių sodybos sodelyje, jos metu mokiniai ne tik sužino ir išmoksta naujų dalykų, bet ir „išsilaksto“, „išsirėkauja“, pabūna gryname ore.

Užsiėmimo trukmė – 45 min.

Mokymosi aplinka – A. ir M. Miškinių literatūrinė-etnografinė sodyba, Žaliaduonių g. 8, Juknėnai, Utenos r.

Trumpas paslaugos aprašymas: Atšlaime edukacinio užsiėmimo dalyviai susipažįsta su autentiškos sodybos trobesiais (klėtimi, ledaine, rūsiu, tvartu, gryčia), išgirsta apie Miškinių šeimos kūrimąsi vienkiemyje ir statinių pastatymo aplinkybes. Gryčioje mokosi suvokti aukštaičių buitį, gali liesti buities rakandus, pabandyti jais naudotis, atlikti kasdienius buities darbus. Sužino apie tragišką Miškinių šeimos likimą: gyvenimo negandų ujami ir tremiami, į šiuos namus mintimis ir širdimi jie nuolat grįždavo. Šitie namai jiems atstojo Tėvynę. Užsiėmimo dalyviai tyrinėja kultūros paveldą, patiria, ką reiškė namai tarpukario ir pokario laikų žmogui, koks buvo sąvokos „namai“ turinys; kiek ir kaip namų supratimas keitėsi bėgant laikui bei ką į tą sąvoką įdeda dabartinė mokinių ir jų tėvų karta.

Užsiėmimo trukmė – 45 min.

Mokymosi aplinka – A. ir M. Miškinių literatūrinė-etnografinė sodyba, Žaliaduonių g. 8, Juknėnai, Utenos r.