Edukaciniai užsiėmimai Utenos kraštotyros muziejuje

Edukacinio užsiėmimo tikslas (-ai) – pristatyti Lietuvos paukščių įvairovę bei su jais susijusią tautosaką: pasakas, dainas, ratelius, žaidimus.

Trumpas paslaugos aprašymas. Pamokos metu vaikams rodomos muziejuje esančios paukščių iškamšos, pasakojama apie paukščių gyvenimą, moksleiviai mokosi pažinti ir pamėgdžioti jų balsus. Vaikai dainuoja, žaidžia, mena mįsles.

Užsiėmimo trukmė – 45 min.

Tikslinė grupė – I–IV klasių mokiniai.

Edukacinio užsiėmimo sritis pagal turinį – etnokultūra.

Mokymosi aplinka – Utenos kraštotyros muziejus, Utenio a. 3, Utena (Raimondas Garsonas).

Edukacinio užsiėmimo tikslas (-ai) – išmokyti pasigaminti iš popieriaus, kartono, kailio ir kitų medžiagų įvairių kaukių. Supažindinti vaikus su Užgavėnių papročiais, apeigomis, personažais. Pamokyti vaikus su Užgavėnėmis susijusių dainų, žaidimų, ratelių.

Trumpas paslaugos aprašymas. Užgavėnių neįsivaizduojame be kaukėtų persirengėlių. Mokslininkai sako, kad kaukė – vienas svarbiausių šios šventės atributų, po ja nuo piktųjų jėgų slepiamas veidas, o kaukes dėvintiems žmonėms, Užgavėnių persirengėliams, vaizduojantiems anapusinio pasaulio būtybes, priskiriamos netgi magiškos savybės, per šventę užtikrinančios sėkmingą bendruomenės ir ją supančio pasaulio atgimimą. Kaukes gaminame iš popieriaus, kartono, kailio ir kitų medžiagų. Vaikai susipažins ir su Užgavėnių papročiais, apeigomis, personažais, su Užgavėnėmis susijusiomis dainomis, žaidimais, rateliais.

Užsiėmimo trukmė – 1,5 val.

Tikslinė grupė – I–IV klasių mokiniai.

Edukacinio užsiėmimo sritis pagal turinį – etnokultūra.

Mokymosi aplinka – Utenos kraštotyros muziejus, Utenio a. 3, Utena (Raimondas Garsonas).

Edukacinio užsiėmimo tikslas (-ai) – supažindinti su XIX a. pab. –XX a. pr. lietuvių valstiečių gyvenama aplinka.

Trumpas paslaugos aprašymas. Susipažinimas su gyvenama aplinka, baldais ir jų puošyba.

Užsiėmimo trukmė – 1 val.

Tikslinė grupė – VI–VIII klasių mokiniai.

Edukacinio užsiėmimo sritis pagal turinį – etnografija, liaudies menas.

Mokymosi aplinka – Utenos kraštotyros muziejus, Utenio a. 3, Utena (Rolanda Gudynienė).

Edukacinio užsiėmimo tikslas (-ai) – supažindinti su verslais, amatais, darbo priemonių panaudojimu ir jų gamyba.

Trumpas paslaugos aprašymas. Užsiėmimas vyksta „protmūšio“ forma – ji mėgstama jaunų žmonių, padeda geriau įsisąmoninti pateikiamą informaciją.

Užsiėmimo trukmė – 1 val.

Tikslinė grupė – V–XI klasių mokiniai.

Edukacinio užsiėmimo sritis pagal turinį – etnografija.

Mokymosi aplinka – Utenos kraštotyros muziejus, Utenio a. 3, Utena (Rolanda Gudynienė).

Edukacinio užsiėmimo tikslas (-ai) – pažinti ir suprasti Advento laikotarpio prasmę.

Trumpas paslaugos aprašymas. Per įvairias veiklas edukacinio užsiėmimo dalyviai sužino, kokia keturių Advento savaičių prasmė, kodėl jos būtinos, kokių reikalavimų ir draudimų turime laikytis, ko galime tikėtis naujaisiais metais; kokius darbus dirbo, kokius žaidimus Advento metu žaidė mūsų seneliai, kaip ateitį spėjo.

Užsiėmimo trukmė – 1,5 val.

Tikslinė grupė – įvairaus amžiaus vaikų ir suaugusiųjų grupės.

Edukacinio užsiėmimo sritis pagal turinį – etninė kultūra.

Mokymosi aplinka – Utenos kraštotyros muziejus, Utenio a. 3, Utena (Bronislava Juknevičienė).

Edukacinio užsiėmimo tikslas (-ai) – analizuoti, vertinti bei diskutuoti apie žmonių gyvenimą sovietmečiu; išsiaiškinti Baltijos kelio prasmę.

Trumpas paslaugos aprašymas. Edukacinis užsiėmimas vyksta muziejaus Utenos miesto istorinėje ekspozicijoje. Remiantis ekspozicijos pavyzdžiais bei turima patirtimi išsiaiškinama, kaip žmonės gyveno sovietmečiu, Baltijos kelio priežastys bei prielaidos. Informacija apie Baltijos kelio akciją pateikiama skaidrėse.

Užsiėmimo trukmė – 1 val.

Tikslinė grupė – X–XII klasių mokiniai.

Edukacinio užsiėmimo sritis pagal turinį – istorija.

Mokymosi aplinka – Utenos kraštotyros muziejus, Utenio a. 3, Utena (Bronislava Juknevičienė).

Edukacinio užsiėmimo tikslas (-ai) – išsiaiškinti, koks buvo duonos kelias iki mūsų senelių stalo, supažindinti su senaisiais žemės dirbimo įrankiais, papročiais, ugdyti pagarbą darbui.

Trumpas paslaugos aprašymas. Edukacinis užsiėmimas vyksta muziejaus senųjų amatų ir žemdirbystės ekspozicijoje. Sekdami pasaką „Kaip vilkas duonos užsimanė“ bei naudodami maketus, užsiėmimo dalyviai išsiaiškina senųjų žemės dirbimo įrankių paskirtį, papročius, lydėjusius sėją ir derliaus nuėmimą, duonos kelią iki mūsų stalo.

Užsiėmimo trukmė – 1 val.

Tikslinė grupė – ikimokyklinio amžiaus vaikai, I–IV klasių mokiniai.

Edukacinio užsiėmimo sritis pagal turinį – etninė kultūra.

Mokymosi aplinka – Utenos kraštotyros muziejus, Utenio a. 3, Utena (Bronislava Juknevičienė).

Edukacinio užsiėmimo tikslas (-ai) – skatinti suvokti, lyginti bei vertinti mokymo (mokymosi) pokyčius.

Trumpas paslaugos aprašymas. Mokiniai dalyvaus XX a. pr. – XX a. I p. matematikos, skaitymo bei rašymo pamokose, mokysis iš to laikotarpio vadovėlių, naudos atitinkamas priemones.

Užsiėmimo trukmė – 1 val.

Tikslinė grupė – I–IV klasių mokiniai.

Edukacinio užsiėmimo sritis pagal turinį – istorija.

Mokymosi aplinka – Utenos kraštotyros muziejus, Utenio a. 3, Utena (Bronislava Juknevičienė).

Trumpas paslaugos aprašymas. Peržiūrima filmuota medžiaga „Ką ir kaip dirba archeologai“, gautos žinios įtvirtinamos atliekant užduotis archeologijos ekspozicijoje, refleksijai atliekama praktinė užduotis „Kunigaikščio Utenio laikmetis“.

Užsiėmimo trukmė – 1 val.

Tikslinė grupė – I–VI klasių mokiniai.

Edukacinio užsiėmimo sritis pagal turinį – istorija, archeologija.

Mokymosi aplinka – Utenos kraštotyros muziejus, Utenio a. 3, Utena (Bronislava Juknevičienė).

Edukacinio užsiėmimo tikslas (-ai) – ugdyti suvokimą, kad kiekvienas laikmetis turėjo savo „išmintį“, auklėjimo, bendravimo būdus, kasdienio gyvenimo ypatumus, ugdyti pagarbą praeities kartų kultūriniams palikimui.

Trumpas paslaugos aprašymas. Edukacinis užsiėmimas vyksta muziejaus etnografinėje ekspozicijoje (pirkioje). Užsiėmimo dalyviai išsiaiškina, kaip atrodė aukštaičių pirkios, kokie daiktai buvo naudojami, kokia jų paskirtis, kokių taisyklių ir papročių laikėsi žmonės, ką apie mūsų protėvių gyvenimo būdą pasakoja mįslės, patarlės ir priežodžiai. Refleksijai atliekama praktinė užduotis.

Užsiėmimo trukmė – 1 val.

Tikslinė grupė – I–XII klasių mokiniai.

Edukacinio užsiėmimo sritis pagal turinį – etninė kultūra.

Mokymosi aplinka – Utenos kraštotyros muziejus, Utenio a. 3, Utena (Bronislava Juknevičienė).

Edukacinio užsiėmimo tikslas (-ai) – panaudoti savo krašto istorinę bei kraštotyrinę medžiagą aiškinantis Lietuvos istorijos įvykius.

Trumpas paslaugos aprašymas. Edukacinis užsiėmimas vyksta muziejaus Utenos miesto istorinėje ekspozicijoje. Užsiėmimas vyksta dviem būdais. 1. Naudojantis parengtų skaidrių, kompiuterinio informacinio terminalo bei ekspozicijos informacija atliekamos praktinės užduotys. 2. Istorijos pamokų metų išsiaiškintos temos įtvirtinimui naudojamas „Protmūšio“ metodas.

Užsiėmimo trukmė – 1 val.

Tikslinė grupė – VIII–XII klasių mokiniai.

Edukacinio užsiėmimo sritis pagal turinį – istorija.

Mokymosi aplinka – Utenos kraštotyros muziejus, Utenio a. 3, Utena (Bronislava Juknevičienė).

Trumpas paslaugos aprašymas. Edukacinis užsiėmimas vyksta muziejaus Utenos miesto istorinėje ekspozicijoje. Užduotys diferencijuojamos pagal dalyvių amžių. Praktinių užsiėmimų metu gauta informacija įtvirtinama naudojant kompiuterinį informacinį terminalą.

Užsiėmimo trukmė – 1 val.

Tikslinė grupė – I–XII klasių mokiniai.

Edukacinio užsiėmimo sritis pagal turinį – istorija.

Mokymosi aplinka – Utenos kraštotyros muziejus, Utenio a. 3, Utena (Bronislava Juknevičienė).

Edukacinio užsiėmimo tikslas (-ai) – skatinti linksmai ir išradingai švęsti valstybines šventes, ugdyti žingeidumą ir kūrybiškumą.

Trumpas paslaugos aprašymas. Edukacinio užsiėmimo metu kuriamos dovanos Lietuvos valstybei: žinios apie valstybės simbolius, varžytuvės „protmūšyje“, trispalvių laivų lankstymas.

Užsiėmimo trukmė – 1 val.

Tikslinė grupė – ikimokyklinio amžiaus vaikai, I–IV klasių mokiniai.

Edukacinio užsiėmimo sritis pagal turinį – istorija, tautiškumo bei pilietiškumo ugdymas.

Mokymosi aplinka – Utenos kraštotyros muziejus, Utenio a. 3, Utena (Bronislava Juknevičienė).

Edukacinio užsiėmimo tikslas (-ai) – suvokti tradicijų ir papročių raidą ir reikšmę praeityje ir šiandieniniame gyvenime.

Trumpas paslaugos aprašymas. Mokiniai supažindinami su svarbiausiais Verbų sekmadienio ir Velykų papročiais, sužino margučių spalvų ir ornamentų reikšmę, mokosi oracijų bei dainų, ridena margučius, žaidžia senovinius vaikų žaidimus.

Užsiėmimo trukmė – 1 val.

Tikslinė grupė – I–V klasių mokiniai.

Edukacinio užsiėmimo sritis pagal turinį – etninė kultūra

Mokymosi aplinka – Utenos kraštotyros muziejus, Utenio a. 3, Utena (Bronislava Juknevičienė, Raimondas Garsonas).