Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas LLIII-165