Muziejų vartai

PROGRAMA
Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa 2007-2013 m. periodu pakeičia Baltijos jūros regiono INTERREG IIIB kaimynystės programos Pietų prioriteto IIIA programą. Programos bendras strateginis tikslas yra stiprinti Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regiono teritorinę sanglaudą, užtikrinti aukšto lygio aplinkos apsaugą, kelti ekonominę ir socialinę gerovę bei skatinti tarpkultūrinį dialogą ir kultūrinę įvairovę. Programoje dalyvauja Latvijos Latgalos regionas, Lietuvos Panevėžio, Utenos, Vilniaus, Alytaus ir Kauno apskritys ir Baltarusijos Vitebsko, Mogiliovo, Minsko ir Gardino sritys. Programos bendroji valdymo institucija yra Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija. Programos interneto svetainė: www.enpi-cbc.eu.
Europos Sąjungą sudaro 27 valstybės narės, nusprendusios laipsniškai sujungti žinias, išteklius ir ateitį. Per 50 metų plėtros valstybės narės sukūrė stabilumo, demokratijos ir tvarios plėtros erdvę, be to, išsaugojo kultūrų įvairovę, toleranciją ir asmens laisves. Europos Sąjunga siekia dalintis šiais pasiekimais ir jų verte su šalimis ir gyventojais už jos ribų.
Už pateiktą informaciją yra visiškai atsakingas Utenos kraštotyros muziejus ir ši informacija jokiu būdu negali būti naudojama Europos Sąjungos nuomonei reikšti.

PROJEKTAS
Projekto pavadinimas: „Muziejų vartai" (Nr. LLB-2-208)
Pagrindinis partneris: Latgalos planavimo regionas
Projekto partneriai:
PP2: Latgalos regiono plėtros agentūra;
PP3: Polocko rajono Vykdomasis komitetas;
PP4: Utenos kraštotyros muziejus.
Bendras projekto tikslas yra skatinti kultūrinį paveldą Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos pasienio teritorijoje.
Specifiniai projekto tikslai: didinti muziejų darbuotojų kompetenciją, kurti bendrą kultūrinio turizmo produktą, gerinti muziejų ekspozicijas ir infrastruktūrą, vystyti rinkodaros veiklą, plėtrą ir įgyvendinimą.
Bendras projekto biudžetas: 1 428 494,77 €. Europos Sąjungos parama sudaro - 1 285 645,27 € (90%)  arba 4 439 075, 99 Lt (90%).

Projekte numatytos penkios veiklos grupės:
I veiklos grupė: Vadyba, koordinavimas ir komunikacija.
Šiai veiklai įgyvendinti numatyta surengti 5 Valdymo komiteto posėdžius ir 12 projekto partnerių susitikimų, parengti 5 pranešimus spaudai latvių, rusų, baltarusių ir lietuvių kalbomis.
II veiklos grupė: Muziejų darbuotojų kompetencijos didinimas.
Projekto įgyvendinimo metu vyks muziejų personalo mokymai (trys mokymo moduliai), kuriuose dalyvaus 52 dalyviai iš Latgalos, Utenos ir Polocko muziejų. Numatyti 2 mainų vizitai į Europos Sąjungos šalių (Austrija, Škotija) muziejus.
Vyks aktyvus bendradarbiavimas tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos muziejų. Numatyti 3 vizitai aplankant 15 muziejų. Veikos tikslas – įgyti praktinių žinių ir įvertinti esamą muziejų patirtį ir pritaikymo galimybes.
III veiklos grupė: Kultūrinio turizmo produkto sukūrimas
Projekte dalyvaujantys muziejų darbuotojai dalyvaus 3 darbo grupėse, sistemins informaciją apie muziejų ekspozicijų rengimą, teiks rekomendacijas jų tobulinimui. Veiklos rezultatas – projekte dalyvaujančių muziejų vieningos koncepcijos kultūrinio turizmo produkto plėtrai sukūrimas.
IV veiklos grupė: Muziejų infrastruktūros ir ekspozicijų gerinimas.
Veiklos rezultatas – naujo muziejaus „Šmakovka" Kraslavoje įsteigimas ir 19 Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos muziejų ekspozicijų atnaujinimas nauja infrastruktūra ir įranga.
V veiklos grupė: Rinkodara
Projekte numatytas rinkodaros planas – išleisti vieningo dizaino knygas, žemėlapius, brošiūras, plakatus 6 kalbomis, įsteigti vieningą bilietą, parengti televizijos, radijo reportažus, reklaminius skydus, suvenyrus. Visuomenei bus pristatyti istoriniai kultūriniai renginiai ir įgyvendintos 3 reklamos kampanijos Latgalos, Utenos Polockas regioniniuose muziejuose.
PROJEKTO PARTNERIAI:
Pagrindinis partneris:
Latgalos planavimo regionas
Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, Latvija, LV- 4601
Tel. / Faksas: 371.654 28111, www.latgale.lv
Projekto vadovė Iveta Mukāne
Tel.: +371 29193915, iveta.mukane@latgale.lv

Projekto partneris Nr.2
Latgalos regiono plėtros agentūra
Saules iela 15, Daugavpils, Latvija, LV-5401
Tel. 371.654 28111, www.latgale.lv
Projekto koordinatorius: Inara Krūtkrāmele
Tel.: +371 29484432, inara.krutkramele@latgale.lv

Projekto partneris Nr.3
Polocko rajono Vykdomasis komitetas
L.Tolstogo str.6, Polotsk, Belarus, 211400
Faksas +375 214422201, www.polotsk.vitebsk-region.gov.by
Projekto koordinatorius: Igoris Zagrekov
Tel.: +375 295177688, igor.zagrekov@gmail.com

Projekto partneris Nr.4
Utenos kraštotyros muziejus
Utenio a.3, Utena , Lietuva, LT-28248
www.utenosmuziejus.lt
Projekto koordinatorius: Lilija Jovarienė
Tel.: 370 389 61637, l.jovariene@gmail.com